Moderata seniorer den 5 maj

Var: På distans. Zoom
När: 5 maj 2021, kl. 14.00

Moderata seniorer i Danderyd,

Hjärtligt välkommen till vårt tredje möte med Moderata seniorer i Danderyd den 5 maj. Även om allt fler av oss seniorer har fått den första sprutan är läget fortfarande mycket allvarligt med omfattande smittspridning i regionen och högt tryck på IVA-platser. Danderyd kommuns aktiviteter för äldre, bl.a. är seniorträffar fortsatt stängda till 2 maj och risk finns att de ej öppnas och att det blir en förlängning om den höga smittspridningen fortskrider.

Så ni förstår därför säkert att mötet den 5 maj 14.00 blir digitalt då vi hälsar välkommen vår förbundsordförande riksdagsledamoten Kjell Jansson, Norrtälje.  Kjell Jansson har i riksdagen bl.a. motionerat om och försvarat den privata äganderätten som nu angrips från flera vänstergrupperingar. Rubriken för Kjell Janssons anförande är ”Vad händer i riksdagen?”

Vårt digitala möte blir på Zoom och teknikansvarig blir som tidigare vår vice ordförande Fredrik Näslund. Ingrid Erneman och jag blir moderatorer. En länk skickas till alla som anmäler sig. Anmälan går till Ingrid Erneman under adress ierneman51@gmail.com senast den 2 maj. Ingrid bekräftar ditt deltagande. Om du får förhinder vänligen meddela Ingrid.

Välkommen,

/Erik Hafström, Moderata seniorer i Danderyd