Tekniska nämnden den 21 april

2021-04-21

Kvällens möte i tekniska nämnden drar ut på tiden. Det är första gången mötet blir ajournerat på grund av brandlarm i Mörby Centrum men efter en ganska snabb omgruppering kunde vi komma igång snabbt igen.

I kväll behandlar vi bland annat vårt svar till SL med anledning av de tyvärr tvingas att föreslå minskad trafik i länet på grund av pandemin. Vi tycker att det är synd och svarar att vi tvärt om vill se ökad trafik. Speciellt i stadsdelen västra Danderyd och att pendelbåtslinjen till Tranholmen förbättras och kompletteras med busstrafik till Svanholmsparken.