Politikutveckling “Trafik, teknik & fastigheter” och “Kultur & fritid”

Välkomna att påverka vår framtida politik – före sommaren ges medlemmarna möjlighet att lämna synpunkter på arbetsgruppernas underlag innan höstens sammanställning till ett gemensamt valmanifest tar vid.

Tisdagen 11 maj kl 18-20 redovisas och diskuteras politikutvecklingen inom “Trafik, teknik & fastigheter” och “Kultur & fritid” under ledning av Leo Smidhammar respektive Robert Nibelius.

Varmt välkomna!

Leo Smidhammar
Robert Nibelius