Vi vill satsa på skolan och Danderyds äldre

 

 

Debattartikel publicerad i Mitt i Danderyd v.12/2021 samt på tidningens hemsida kl 16.00 den 2 april 2021:

 

Vi vill satsa på skolan och Danderyds äldre

Redan nu meddelar vi en satsning nästa år på kommunens kärnverksamhet, våra barn och våra äldre. Detta har vi möjlighet att genomföra efter ett starkt ekonomiskt resultat 2020. Vi föreslår att budgeten för nästa år innehåller en satsning på skolan och äldreomsorgen. Initiativet tas redan nu eftersom förutsägbarhet i ekonomin är viktigt för framför allt skolornas planering.

Vi vill ge våra barn så goda förutsättningar som möjligt genom att erbjuda Sveriges bästa skola. Skolpengen i Danderyd är därför bland de högsta i Stockholms län. Det är glädjande att vårt fokus på skolan bekräftas genom att Danderyd i Lärarförbundets ranking utsetts till bästa skolkommun i Stockholms län både 2019 och 2020. Satsningen på skolan för nästa år omfattar 13 miljoner kronor. Samtidigt genomförs en översyn i syfte att skapa en mer rättvis fördelning av resurserna.

Vi föreslår också en ökning av resurserna till äldreomsorgen i budgeten för nästa år i syfte att ytterligare höja kvaliteten. En god omsorg på livets höst är en självklarhet. I Socialstyrelsens senaste mätning säger över 90 procent av de äldre att de är nöjda med personalen på vårdboenden och i hemtjänsten. Det värmer att vår prioritering av kvalitet bekräftas.

Trots de senaste årens arbete med att få ordning och reda i ekonomin och bromsa kostnadsutvecklingen i kommunen har vi ökat skolpeng och äldrepeng. Arbetet med att förbättra kommunens ekonomi fortskrider och allt tyder på att hela det tidigare underskottet hanteras under 2021. Detta samtidigt som vi minskar låneskulden. Det arbete som lagts på att få ordning i ekonomin och ökad effektivitet i verksamheterna ger nu utrymme att satsa mer resurser på våra barn och våra äldre. Så gör vi Danderyd bättre.

Hanna Bocander (M), Kommunstyrelsens ordförande

Johanna Hornberger (M), Gruppledare kommunfullmäktige

 

Debattartikeln är publicerad under följande länk:

https://www.mitti.se/debatt/debatt-vi-vill-satsa-pa-skolan-och-danderyds-aldre/repucE!8SA@jfV7ofakhZcDgl0Hg/