Gruppmöte den 20 maj

Var: Teams på distans
När: 19.00

Hej!

Hoppas ni alla har haft en fin Kristihimmelsfärdshelg!

Det går inte att lita på S om fastighetsskatten. Jag har tidigare skrivit om fastighetsskatten men frågan är viktig varför jag påminner om den även i den här kallelsen. Anledningen är att trots Magdalena Anderssons försök att dämpa debatten om att att S vill återinföra fastighetsskatten så har nyligen socialdemokratiska kommunpolitiker i Arboga och Uppsala uttalat att de är för ett införande av fastighetsskatten. Tidigare har S i bla Skåne och Stockholm uttalat det samma. Man kan inte lite på S om fastighetsskatten. Det bör vi påminna väljarna om. Vill man se vad det kommer att göra med ens plånbok kan man gå in på www.stoppafastighetsskatten.se och räkna ut.

Tryggheten är också ett återkommande ämne som hela tiden är aktuellt för oss och för många invånare. Moderaterna har nyligen lämnat ett nytt besked om att ändra bestämmelser så att Polisen lättare ska kunna publicera bilder på misstänkta. Trygghetskameror hjälper polisen att lösa brott. Men för att polisen ska få publicera bilderna krävs idag att brottet ger minst sex månaders fängelse. Den gränsen vill M ta bort – och låta polisen själva bestämma när de behöver allmänhetens hjälp.

Slutligen är det med ett leende på läpparna som jag slår ett slag för den senaste SIFO-mätningen om partiledarnas förtroende bland väljarna. Där är Ulf Kristersson nu ikapp Stefan Lövfen – något kanske de flesta av er redan har snappat upp men det kan inte sägas nog många gånger! Ger hopp och energi!

Vi fortsätter att hålla våra gruppmöten digitalt. Jag välkomnar alla som vill delta i debatten att göra det. Det är värdefullt och uppskattat. Debatt är roligt och det ser jag gärna mer och fler av. ?

Vid deltagande på distans ansluter ni er bäst till mötet genom att ladda ner Teams på er dator, telefon eller surfplatta. Alternativt så kan ni ringa in till mötet. Mera information om hur ni går tillväga kommer att skickas ut till de som föranmäler sig till distansmötet.

Vid våra gruppmöten behandlas i första hand ärenden på dagordningen på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde varför ledamöter och ersättare i den moderata kommunfullmäktigegruppen kallas till mötet och förväntas närvara. Dessa är även röstberättigade vid en eventuell votering. Övriga moderata förtroendevalda liksom intresserade moderata medlemmar är varmt välkomna att närvara och delta i diskussion och debatt.

Föranmälan behöver ske senast torsdagen den 20 maj kl: 10.00. Föranmälan och eventuella förhinder meddelas till gruppsekreterare Robert Nibelius på danderyd@moderaterna.se

Ledamöter och ersättare i KF och i nämnderna får handlingarna i sina läsplattor. Övriga kan hitta handlingarna på kommunens hemsida, https://danderyd.se/Kommun-och-politik/Beslut-och-protokoll/ Nedan hittar ni dagordning samt datum för kommande gruppmöten.

Dagordning för gruppmöte:

Mötets öppnande
Genomgång av ärenden inför nästa Kommunfullmäktigesammanträde
Genomgång av ärenden inför nästa Kommunstyrelsesammanträde
Rapport från verksamheten – Trafik mm, Leo Smidhammar
Kommunfullmäktige nästa mandatperiod
Information från föreningsstyrelsen
Övrigt
Mötets avslutande

Hälsningar
Johanna Hornberger (M) Danderyd
Gruppledare kommunfullmäktige
Ledamot kommunstyrelse
Ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott
070-64 65 690
johanna.hornberger@moderaterna.se