Tekniska nämnden den 16 juni

Kvällen blir lång men vi hade ett bra sista möte i tekniska nämnden innan sommaren med viktiga ärenden såsom budget 2022, aktiviteter för miljö- och klimatprogram, insamling av returpapper, renovering av dagvattenkulverten som går under Nora torg samt nya ledningar för spillvatten som ska ersätta den 65 år gamla som går under Strandvägen i Djursholm.

Den senaste tiden har det minst sagt varit skräpigt kring våra återvinnings/FTI stationer. Tekniska kontoret vidtar åtgärder redan nu med bland annat dialog med FTI och extra städning trots att det inte är kommunens ansvar att hålla rent.

✅ Tekniska nämnden gav kontoret i uppdrag att söka kreativa hållbara lösningar på problemet med återrapportering under hösten.

Har du råkat parkera utanför vägytans asfalt och fått en bot för parkering i terräng? Många känner inte till man då parkerar i terräng till en kostnad om 700 kr. En tråkig kostnad efter en dag vid badet eller en lunch på golfklubben.

✅Tekniska kontoret fick i uppdrag att förtydliga syftet med parkeringsböter. Vi Moderater i tekniska nämnden menar att parkeringsböter syftar till att upprätthålla säker trafik, säkerställa framkomlighet, skydda gångtrafikanter, undvika problem för de boende samt skydda naturen från åverkan. Vår uppfattning är att i den mån ett fordon står felparkerad men inte äventyrar någon av ovanstående så ska p-bot inte skrivas.

✅ Vi är ett härligt Moderat team i tekniska nämnden som tar sig an uppdraget med stort engagemang och kommer med många kloka förslag. Tack tekniska kontoret för ett gott samarbete. ??Ⓜ️

Leo Smidhammar
Vice ordförande, Tekniska nämnden