Utblick från Region Stockholm

Sedan valet styrs Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) av en unik fempartikoalition bestående av M, L, C, KD och MP. Majoriteten är stark och stabil och fungerar väl tillsammans, vilket långt ifrån alla hade väntat sig. Mycket har åstadkommits under dessa 2 ½ år, även om självfallet den helt dominerande frågan har handlat om att bekämpa covid-19.

Pandemin
Hanteringen av pandemin har naturligtvis varit, och är fortfarande, en oerhörd utmaning för regionen. Nu är vi mitt inne i den sk massvaccinationen, och för några dagar sedan blev det klart att även min egen målgrupp kan börja boka tid för att få en första dos – det innebär att vi har kommit en bra bit på väg. Jag kommer att boka in mig för vaccinering i Norrtälje, där jag som ordförande i Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har del i ansvaret för bekämpningen av pandemin. Glädjande nog har arbetet i Norrtälje hittills fungerat väldigt väl, och vi har stadigt legat i topp i de flesta inomregionala jämförelser som gjorts när det gäller vaccination och att hålla smittspridningen nere. Jag tror att den unika samarbetsmodell mellan region och kommun som vi har i Norrtälje är en viktig förklaring.

Men nog om detta, det är inte det jag ska berätta om här. Istället vill jag informera om några av alla de positiva beslut som fattats i regionen sedan valet. För vi har trots allt inte bara ägnat oss åt pandemibekämpning.

Sjukvård
När det gäller sjukvården så har vi ökat resurserna till primärvården och tillfört ytterligare högre ersättningar för specifikt gruppen äldre och multisjuka patienter. Primärvården kommer framöver att få en än viktigare roll som ”första linjens sjukvård” då det gäller att avlasta övrig vård, och då måste vi satsa. Denna utveckling stöds också av den så omskrivna statliga utredningen ”God och nära vård”, som presenterades under 2020.

Kvinnors hälsa har stärkts genom bland annat en satsning om 50 miljoner kronor till förlossningsvården tidigare i år. Sedan 2016 har förlossningsskadorna minskat kraftigt och de födande kvinnorna är i allt högre grad nöjda med sin förlossningsvård. Med start i höst kommer regionen att erbjuda alla kvinnor mellan 21–26 år, som inte omfattats av
vaccinationsprogrammet som barn, en sk catch-up-vaccination mot HPV (livmoderhalscancer).

Karolinska sjukhuset har gått från att ha långa köer inom cancervården till att nu ha bland Sveriges kortaste, vilket är en fantastisk prestation. Region Stockholm har överhuvudtaget korta vårdköer jämfört med landet i övrigt, vilket bland annat beror på att våra olika vårdval fortsätter att stimulera till nya mottagningar.

SL-trafiken
När det gäller SL-trafiken så har den haft stora utmaningar sedan pandemin rullade in. Före pandemin gjordes drygt tre miljoner dagliga resor, men de minskade snabbt till mindre än hälften när covid-19 slog till. Detta fick som konsekvens att SL förra året hade biljettintäktsförluster på hela 3,8 miljarder kronor, vilket var en följd av statliga restriktioner och rekommendationer om att undvika kollektivtrafiken samtidigt som staten tvingade SL att köra full trafik.

Parallellt med hanteringen av pandemins effekter på SL-trafiken har Moderaterna prioriterat fullföljandet av den sk Sverigeförhandlingen. Inom ramen för denna byggs just nu 46 nya spårstationer; utbyggd tunnelbana i riktning mot Arenastaden, Nacka, Söderort och Barkarby, en ny dragning mellan Älvsjö och Fridhemsplan, en ny gren på Tvärbanan och Spårväg Syd. I tunnelbanan sprängs tunnlar och arbetstunnlar fram i detta nu och utbyggnaden bidrar till drygt 140 000 arbetstillfällen i Stockholmsregionen. Dessutom har flera kommuner åtagit sig att bygga bostäder i takt med att regionen växer.

Jag vill också lyfta det trygghetsarbete som pågår inom ramen för SL. I takt med att polisen tyvärr har dragit sig tillbaka och blivit mindre synliga, som en följd av regeringens underfinansiering, måste SL växla upp trygghetsarbetet. SL har idag drygt 800 trygghetsresurser (ordningsvakter, väktare, trygghetsvärdar etc) och fler tillkommer. Dessutom utökas kamerabevakningen i kollektivtrafiken. En storsatsning är just nu på gång där över 1 800 nya kameror ska installeras i kollektivtrafikens stationsmiljöer. Roslagsbanan får drygt 400 av dessa och busstrafikens större noder, däribland Danderyds sjukhus, får 500 kameror.

Regionen blir bättre med Moderaterna i ledningen
Sammanfattningsvis har alltså en hel del uträttats av fempartikoalitionen sedan valet, inte minst inom de områden som är prioriterade för oss moderater. Pandemibekämpningen kommer förstås att fortsätta, och det är svårt att sia om utvecklingen framöver. För tillfället minskar smittspridningen i regionen, men vi vet också att det riskerar att komma nya mutationer av viruset. Den dystra sanningen är nog att vi kommer att få leva med effekterna av covid-19 under överskådlig tid. Men förhoppningsvis kommer vi att lära oss leva med dem, och genom vaccination kunna återgå till ett mer normalt liv.

Pandemin har inneburit en svår prövning för oss alla och vi kan konstatera att misstag och felbedömningar har gjorts av både myndigheter och politiker. Säkert kunde också Region Stockholm ha gjort en del saker annorlunda och bättre. Vi får ödmjukt lära av våra erfarenheter, med förhoppning om att stå betydligt bättre rustade nästa gång vi drabbas.

Med dessa rader önskar jag er alla en trevlig sommar!
Vänliga hälsningar,
Olle Reichenberg, ledamot av regionfullmäktige för Moderaterna i Danderyd