Gruppmöte den 16 september

Var: Djursholms slott alternativt på Teams
När: Torsdag 16 september, kl. 19.00

Hej i september-värmen!

En moderat budget vore bra för Sverige – det tror jag vi alla är överens om. Då får vi se mer resurser till polis och rättsväsende, sänkta skatter, minskade offentliga utgifter och en effektivare användning av skattemedel för ett mer hållbart samhälle. Då får vi mer ordning och reda genom exempelvis resurser för att genomföra en folkräkning – ett viktigt steg för att komma till bukt med fusket i välfärdssystemen. Närmare 20 miljarder kronor lämnar idag felaktigt välfärdssystemen för att hamna i felaktiga händer. Våra välfärdssystem är i dag en finansieringskälla för kriminell verksamhet. Det motarbetas i en moderat budget. En moderat budget ger oss ekonomisk politik för att ta Sverige i rätt riktning igen.

Vårt möte gästas av Niklas Wykman, Skattepolitisk talesperson. Debatten kring regeringskrisen i somras byttes snabbt mot en debatt om hur regeringen ska få sin budget genom riksdagen under hösten. Det ligger nära till hands att förutspå en budgetcirkus med Centerpartiet och Vänsterpartiet i centrum. Niklas kommer berätta om budgetens väg genom riksdagen i höst och vad vi kan förvänta oss av den moderata budgetmotionen.

Restriktionerna som vi känt dom under en lång tid upphör den 29 september. Vi som är vaccinerade kan börja leva nära vanligt igen. Det är underbart och efterlängtat att få vår frihet tillbaka. Men låt oss lära av pandemi. Låt oss fortsätta visa respekt för varandra genom att stanna hemma när vi är förkylda. Låt oss fortsätta hålla våra barn hemma när de är snoriga. Låt oss fortsätta använda oss av digitala möten, eller möjligheten att delta i möten digitalt, där det är lämpligt. Det är effektivt, sparar tid och är så mycket mer hållbart.

Detta blir vårt första fysiska gruppmöte på mycket länge. Fantastiskt roligt! Men det kommer även finnas möjlighet att delta digitalt för de som känner minsta förkylningssymptom, för de som känner sig mer trygga på distans eller för de som av andra skäl får livet att fungera bättre genom att delta digitalt. Ni är alla varmt välkomna oavsett hur ni väljer att delta!

Vid deltagande på distans ansluter ni er bäst till mötet genom att ladda ner Teams på er dator, telefon eller surfplatta. Alternativt så kan ni ringa in till mötet. Mera information om hur ni går tillväga kommer att skickas ut till de som föranmäler sig till distansmötet.

Vid våra gruppmöten behandlas i första hand ärenden på dagordningen på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde varför ledamöter och ersättare i den moderata kommunfullmäktigegruppen kallas till mötet och förväntas närvara, samt anmäla frånvaro. Dessa är även röstberättigade vid en eventuell votering. Övriga moderata förtroendevalda liksom intresserade moderata medlemmar är varmt välkomna att närvara och delta i diskussion och debatt.

Föranmälan för de som önskar delta behöver ske senast torsdagen den 16 september kl. 10.00. Meddela även om ni avser att delta på plats eller digitalt. Föranmälan och eventuella förhinder meddelas till gruppsekreterare Robert Nibelius på danderyd@moderaterna.se.

Ledamöter och ersättare i KF och i nämnderna får handlingarna i sina läsplattor. Övriga kan hitta handlingarna på kommunens hemsida, https://danderyd.se/Kommun-och-politik/Beslut-och-protokoll/ Nedan hittar ni dagordning samt datum för kommande gruppmöten.

Varmt välkomna fysiskt eller digitalt!

Hälsningar
Johanna Hornberger (M) Danderyd
Gruppledare kommunfullmäktige

Dagordning för gruppmöte:
Om budgetens väg genom riksdagen – Niklas Wykman
1. Mötets öppnande
2. Genomgång av ärenden inför nästa Kommunfullmäktigesammanträde
3. Genomgång av ärenden inför nästa Kommunstyrelsesammanträde
4. Återvinningsstationer och parkeringar
5. Information från föreningsstyrelsen
6. Övrigt
7. Mötes avslutande