Nybyggnation – komplettera, inte exploatera

Tillsammans med Aros Bostadsutveckling AB och NCC Bostad Stockholm har vi nu tagit det första spadtaget för ytterligare 155 lägenheter på Invernesshöjden.

Danderyd är den nionde tätast bebyggda kommunen i landet. Vi jobbar efter ledordet att komplettera, inte exploatera, för att få en bra blandning av bostäder och ser gärna att det flyttar fler barnfamiljer till kommunen. Invernesshöjden är ett fint tillskott till den här platsen och resultatet av ett jättebra samarbete.

NCC är stolta över Invernesshöjden som är ett av deras finaste projekt. Det är också ett väldigt bra projekt ur arbetsmiljösynpunkt.

Inflyttning pågår av den första etappen. Totalt fyra etapper planeras inom Invernesshöjden. NCC Sverige AB ansvarar för entreprenaden i både den första och andra etappen.

Claës Breitholtz, Byggnadsnämndens ordförande