Medborgarna tycker till i stor SCB-undersökning – 99 procent nöjda med Danderyds kommun

I december 2021 landade den årliga Medborgarundersökningen från statliga statistikmyndigheten SCB. I årets upplaga ger medborgarna toppbetyg till Danderyd som plats att bo och leva på. Samtidigt som man efterlyser en rad konkreta förbättringar.

– Det är väldigt fin julklapp och en bekräftelse att vi är på rätt väg i Danderyd. Men det viktigaste med den här typen av undersökningar är hur vi som kommun använder medborgarnas synpunkter som underlag till långsiktigt hållbar utveckling och förbättringar. Inför nästa år kavlar vi upp ärmarna för att tillsammans göra en bra kommun ännu bättre, säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande.

SCB:s landsomfattande medborgarundersökning är den mest omfattande och heltäckande undersökningen av medborgarnas syn på den egna kommunen i en rad olika frågor från trygghet till antalet återvinningsstationer. I årets undersökning ger medborgarna den egna kommunen ett samlat toppbetyg:

  • 99 procent anser att Danderyd över lag är en bra plats att bo och leva på
  • 87 procent är nöjda med hur kommunen sköter sina olika verksamheter
  • 87 procent skulle rekommendera andra att flytta till Danderyd, vilket är en bra bit över rikssnittet på 61 procent

Exempel på områden medborgarna i Danderyd är särskilt nöjda med är bland annat skola och omsorg, samhällsservice, offentliga miljöer och bibliotek. Samtidigt efterlyses förbättringar på en rad områden, exempelvis ett större och bredare utbud av möjligheter till återvinning.

I de högaktuella frågorna kring trygghet är svaren blandade. Över lag känner sig medborgarna sig tryggare i Danderyd jämfört med rikssnittet. Men fler är oroliga för inbrott och efterlyser en starkare polisnärvaro i kommunen.

– Vi ser en rad områden där vi kan anstränga oss ännu mer för att bli ännu bättre. Samtidigt är det ett väldigt bra betyg till de många duktiga medarbetare som under en tuff ekonomisk omställning har lyckats utveckla sina olika verksamheter med bibehållen eller högre kvalitet, säger Johan Lindberg, kommundirektör Danderyds kommun.

Läs mer om SCB:s medborgarundersökning:

https://www.scb.se/medborgarundersokningen