Moderata seniorer den 1 februari

Trots det mycket allvarliga utrikespolitiska läget i vårt absoluta närområdet pågår det politiska arbetet relativt normalt i Sverige. Idag partiledardebatt i Riksdagen.

Men för den av Er som vill få en osminkad redogörelse för den ryska aggressionen lyssna gärna i efterhand på Gudrun Perssons inlägg i måndags på Folk och Försvars digitala konferens – ”Militär upptrappning i Östra Ukraina och hotet mot den Europeiska säkerhetsordningen”

Men i Danderyd börjar nu förberedelserna för den politiska kraftmätningen i september 2022. Därför hjärtligt välkomna till årets första möte med Moderata seniorer I Danderyd.

I motsats till MUF och Fria Moderata Studentförbundet kommer vi att följa rekommendationer för att hejda smittspridningen och kommer därför ha vårt möte digitalt. Vårt möte blir den 1 februari 14.00.

Vid detta möte kommer vi att diskutera den politikutveckling som har skett inom föreningen inför det viktiga kommunalvalet den 11 september 2022 och hur den moderata politiska plattformen kommer att se ut. Vilka frågor blir viktiga i kommunalvalet i Danderyd och vilka insatser kan Moderata seniorer göra i valrörelsen. Arbetet kommer att presenteras av vår gruppledare och riksdagskandidat Johanna Hornberger och föreningens ordförande Christian Hoas.

Vårt digitala möte blir på Zoom och teknikansvarig blir vår vice ordförande Fredrik Näslund, Ingrid Erneman och jag blir moderatorer. En länk skickas till alla som anmäler sig. Anmälan går till Ingrid Erneman under adress ierneman51@gmail.com senast den 30 januari. Ingrid bekräftar Ditt deltagande. Om Du får förhinder, vänligen meddela Ingrid.

Vår KSO Hanna Bocander inleder mötet med en information om aktuella politiska frågor i Danderyds kommun.

Välkommen

Erik Hafström