Nomineringsstämma 2022

Moderaterna i Danderyd kallar sina medlemmar till nomineringsstämma för att fastställa valsedeln till kommunfullmäktigevalet 2022

Datum och tid:
Torsdagen den 3 februari, kl.18.00 (registrering och inloggning påbörjas vid 17.15)

Plats:
På grund av Covid blir mötet digitalt. Zoom-länk skickas till samtliga som har anmält sig för deltagande.

Förslag till valsedel 2022:
Valberedningens förslag till valsedel för 2022 hittas genom att klicka på:
Förslag-till-valsedel-för-Danderyds kommun.pdf

Resultat av försöksnominering:
För att ta del av resultatet av försöksnomineringen vänligen mejla danderyd@moderaterna.se

Vänligen skicka anmälan att deltaga i nomineringsstämma till danderyd@moderaterna.se senast torsdagen den 27 januari 2022.

Varmt välkommen!
Styrelsen för Moderaterna i Danderyd

Obs: För att vara röstberättigad måste medlem vara mantalsskriven i kommunen, medlemsavgiften vara betald och registrerad senast tre veckor före nomineringsstämman.