Årsmöte 2022 – för medlemmar

Välkommen till årsmöte 2022. Klicka här för hela kallelsen

Tid: Torsdagen den 10 mars 2022, klockan 18:00 (OBS: kom i tid, registrering börjar 17.15)

Plats: Danderyds gymnasium – Stora aulan.

Årsmötestalare: Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson, första vice partiordförande

Program (ca-tider):

kl 17.15 Startar ankomst och närvaroregistrering

kl 18.00 Talar Elisabeth Svantesson, med efterföljande frågestund

kl 19.00 Årsmötesförhandlingar

kl 20.45 Årsmötet avslutas

kl 20.45 Enklare måltid: Wraps och dryck à 100 kr per kuvert

För att delta vid årsmötesförhandlingar krävs medlemskap.  Rösträtt gäller enligt fastställd röstlängd.

Anmälan: skickas till danderyd@moderaterna.se senast 3 mars 2022.  Ange önskemål om eventuell wrap i anmälan: Räkor, kyckling eller veg. och betala 100 kr per kuvert till bankgiro 5994-9644, eller swisha till 1235371836.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga för beställning från och med den 3 mars. Beställs genom e-post via danderyd@moderaterna.se.  Om någon medlem önskar hjälp med utskrift av handlingar anmäls detta till samma mailadress.

Motioner: skickas till e-post danderyd@moderaterna.se senast den 24 februari.

Observera att valmanifestet kommer behandlas under punkt 13 i föredragningslistan.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Moderaterna i Danderyd, 

danderyd@moderaterna.se