Gruppmöte den 17 februari 2022

Välkommen till gruppmötet. På torsdagens gruppmöte ses kommunfullmäktigegruppens ledamöter och ersättare fysiskt på plats i mötesrum Tranholmen i Mörby centrum, med anledning av anslutande möte. Vi välkomnar er andra på länk. Vid kommande möten kommer vi återgå till fysiska möten i Banérsalen på Djursholms slott med möjlighet att delta via länk. Nästa möte är den 31 mars.

Ni ansluter er bäst till mötet genom att ladda ner Teams på er dator, telefon eller surfplatta. Alternativt så kan ni ringa in till mötet. Mera information om hur ni går tillväga kommer att skickas ut till de som föranmäler sig.

Vid våra gruppmöten behandlas i första hand ärenden på dagordningen på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde varför ledamöter och ersättare i den moderata kommunfullmäktigegruppen kallas till mötet och förväntas närvara, samt anmäla frånvaro. Dessa är även röstberättigade vid en eventuell votering. Övriga moderata förtroendevalda liksom intresserade moderata medlemmar är varmt välkomna att närvara och delta i diskussion och debatt.

Föranmälan för de som önskar delta behöver ske senast torsdagen den 17 februari kl. 10.00. Föranmälan och eventuella förhinder meddelas till gruppsekreterare Robert Nibelius på danderyd@moderaterna.se.

Ledamöter och ersättare i KF och i nämnderna får handlingarna i sina läsplattor. Övriga kan hitta handlingarna på kommunens hemsida, https://meetingsplus.danderyd.se/committees/kommunstyrelsen/ Nedan hittar ni dagordning samt datum för kommande gruppmöten.

Väl mött på torsdagens gruppmöte! 

Hälsningar,
Johanna Hornberger
Gruppledare kommunfullmäktige 
Riksdagskandidat
Ledamot kommunstyrelse
Ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot Moderatkvinnornas nationella styrelse
Johanna.Hornberger@moderaterna.se


Dagordning för gruppmöte:

  1. Mötets öppnande
  2. Genomgång av ärenden inför nästa Kommunfullmäktigesammanträde
  3. Genomgång av ärenden inför nästa Kommunstyrelsesammanträde
  4. Information från föreningsstyrelsen
  5. Övrigt
  6. Mötes avslutande