De med störst behov måste få gå före i kön

Socialnämndens ordförande Carina Erlandsson (M) skriver i Mitt i Danderyd.

Vi ser att antalet äldre kommer att öka framöver och med det ökar också antalet äldre som är i behov av kommunalt stöd och omsorg i någon form. Detta gör att en prioritering är och blir än mer nödvändig. Detta i sin tur innebär att om utbudet inte möter efterfrågan måste de med störst behov komma före i kön.
Carina Erlandsson (M)
Socialnämndens ordförande

Läs hela artikeln genom att klicka här.