Byggnadsnämnden den 16 mars

Det hände en hel del spännande saker på nämnden i torsdags.

Vi fick en redogörelse för hur det går med arbetet kulturmiljöprogrammet (ersättaren till kulturmiljöhandboken). Först ut av kommundelarna är Enebyberg där inventeringen är i full gång. Man tittat inte bara på gamla hus utan även på saker som fornlämningar och Roslagsbanan. Man berättar om hur samhället utvecklats och illustrerar med fina teckningar. Slutprodukten kommer att bli en digital produkt som alla kan ta del av.  Och kanske, om pengarna räcker, en bok.

Nämnden antog också den andra detaljplanen (av sju) som syftar till att försvåra ovarsamma förtätningar.

Vidare beslöt nämnden att skicka ut förslag till en ny plan vid Danderyds sjukhus till granskning. Planen går ut på att ersätta det gamla patienthotellet med en ny byggnad som längst ner kommer att innehålla dels ett vård- och omsorgsboende (som Ginnungagap i Djursholm) med upp till 60 platser i tre våningar, högst upp en ny hotelldel för anhöriga och nyförlösta mammor och i mitten mottagningar och vård. Den nya byggnaden får också en anslutning till sjukhuset genom en kulvert.

Och slutningen hade nämnden glädjen att skicka ut en ny plan för Stocksundsskolan på samråd. Den gamla fina skolbyggnaderna blir kvar och kompletteras med en ny byggnad parallellt med järnvägen. Där är det tänkt att bland annat bli en ny matsal. Och så blir den ett bra bullerskydd mot järnvägen. Skolgården utökas rejält och där den tillfälliga paviljongerna står blir det avlämning och bilparkering.

Claes Breitholtz, Byggnadsnämndens ordförande