Vi bygger framtidens skola i Enebyberg

Vi i majoriteten vill att alla barn i Enebyberg ska få sin efterlängtade nya idrottshall. En delbar och modern idrottshall som utgår från skolornas behov. En sådan hall skulle betyda bättre idrottslektioner än i dag och lättare för skolorna att planera idrottslektioner. En idrottshall utformad i samklang med det kringliggande vackra och småskaliga villaområdet.


Vi vill bygga bättre skolsalar i Enebyberg för slöjd, musik, idrott och hemkunskap och större matsalar.
Idrottshallen ger barnen bättre idrottslektioner och, precis som i dag, möjlighet att leka och träna även efter skoltid. Bebyggelsen runt Brageskolan är småskalig med villor i ett eller två plan. Den nya idrottshallen ska därför inte vara högre än Brageskolansgamla, med så litet markavtryck som möjligt.


Gestaltningen av de nya skol- och idrottsbyggnaderna ska noga planeras så att de smälter in i villaområdet. Vi vill ha en delbar idrottshall som utgår från skolans behov, utan läktare, som passar både för skol- och fritidsverksamheter. Så ser vi både till barnens behov, och den kringliggande villastaden.


Att vi ändrat planeringsinriktningen i projektet för att bygga om Enebyskolan och Brageskolan har sin grund i vårt önskemål att de anställda i kommunen som arbetar med projektet ska kunna pröva olika former för nya skolsalar för slöjd, musik, hemkunskap och även idrott.


Det arbetet behövs för att hitta den bästa lösningen på salarnas placering och utformning. Men även för hur de ska kunna kombineras.


Vårt mål är dock alltjämt detsamma – att skapa bättre skollokaler i Enebyberg i samklang med omkringliggande villaområde.


Att Enebyskolans vackra yttre bevaras. Att skolan byggs om och till för att skapa moderna lokaler för framtida barn samtidigt som vår kulturmiljö beaktas. Att skapa lösningar för att minska trafiken och att förbättra för barnen och föräldrarna som hämtar och lämnar dem. Det är så vi bäst använder våra gemensamma resurser – kommunalskatten – när vi nu bygger framtidens skola i Enebyberg och den efterlängtade idrottshallen.