Vi vill införa en nationell folkräkning

“Det krävs ett antal åtgärder för att förbättra det offentligas möjligheter att kunna förhindra välfärdsbrott och sätta dit de skyldiga. I stället ägnar sig regeringen åt en ideologisk häxjakt på samtliga fristående aktörer som är med och bidrar till välfärden. Sverige behöver en kraftsamling bland flera aktörer och en rad lagändringar för att röja undan oseriösa aktörer.”

Hanna Bocander m.fl.
Kommunstyrelsens ordförande, Danderyds kommun

Läsa hela artikeln i Aftonbladet genom att klicka här.