Pressmeddelande 2022-10-14

Majoritetsförklaring mellan M, L och KD för Danderyds kommun 2022–2026

Grön kommun – blå politik

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna kan nu presentera en fortsättning på den majoritet som under den gångna mandatperioden har förvaltat kommuninvånarnas förtroende. Med denna överenskommelse bildar våra partier tillsammans en stark majoritet som tar ansvar för vår kommun i en prövande tid med ett kraftigt försämrat omvärldsläge.

Majoritetens övergripande mål är att kommunen styrs utifrån hög kvalitet, låg kommunalskatt, effektiv förvaltning och med tydlig ekonomistyrning. 

Det som ligger närmast vårt gemensamma och borgerliga hjärta är kommunens kärnverksamhet – barn och äldre. Utbildning och omsorg står för 83 % av kommunens totala budget, det avspeglar vårt fokus. 

Den politiska majoriteten fäster särskild vikt vid ordning och reda. Danderyd ska vara rent, snyggt och tryggt. Framtidens utveckling av Danderyd är försiktig, hållbar och grön och präglas av en nära dialog med medborgarna.

Det är vår övertygelse att denna mandatperiod kommer att kräva ett stabilt och handlingskraftigt ledarskap som sätter en långsiktiga ramar för den kommunala kärnverksamheten. Under den kommande mandatperioden ser vi fram emot att utveckla våra skolor och äldreomsorg, satsa på vårt rika och mångfacetterade kultur- och föreningsliv, skapa trygghet och säkerhet samt bevara den för Danderyd unika miljön och vackra trädgårdsstaden.

-Vi är väldigt stolta över den positiva utvecklingen vi har åstadkommit för Danderyds kommun tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna under den senaste mandatperioden. I skuggan av den globala pandemin och den förändrade omvärldssituationen har vi lyckats att stärka kommunens ekonomi och hushålla väl med våra gemensamma skattepengar, samtidigt som vi har utvecklat kommunens kärnverksamhet. En aspekt som ligger oss särskilt varmt om hjärtat är hållbarhet i alla dess och olika former, så väl som inom ekonomi som miljö. Jag ser fram emot att få leda det  arbetet under kommande period. 

Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande (M)

-Liberalerna är glada över att vi återigen har kunnat komma överens med Moderaterna och Kristdemokraterna om en fortsatt stark majoritet i Danderyd. Skolan är alltid en prioriterad fråga och grunden för individens framtid. För oss Liberaler ser vi utvecklingen av vår äldreomsorg som en extra viktig prioritering. Som invånare ska man känna att Danderyd har en trygg omsorg med hög kvalitet och där äldre får åldras med värdighet. Valfriheten och delaktigheten är helt centrala begrepp och kommer vara vägledande för vårt gemensamma arbete framåt.

Birgitta Lindgren, gruppledare (L)

-Fortsättningen på vårt samarbete är både bra och viktigt för Danderyds kommun. Tillsammans tar vi ansvar för att styra kommunen under de oroliga tider som råder. Tack vare samarbetet mellan Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna fortsätter Danderyd vara en av Sveriges främsta kommuner att bo, leva och verka i. Vi kristdemokrater ser fram emot att tillsammans med Moderaterna och Liberalerna satsa på utökad trygghet samt utveckla vår kommun inom skola och omsorg, samtidigt som vi värnar och bevarar vår unika kulturmiljö, grönområden och trädgårdsstad.

Sara Degrér, gruppledare (KD)

Läs och ladda ner majoritetsförklaringen i sin helhet här

Kontakt:

Moderaterna:

Hanna Bocander, kommunstyrelsen ordförande (M)

hanna.bocander@danderyd.se

Alt Johanna Hornberger

Johanna.hornberger@danderyd.se (förhandlingsperson, ledamot KSAU), 070-64 65 690

Liberalerna:

Birgitta Lindgren, gruppledare L

birgitta.lindgren@danderyd.se, 070-08 70 278

Kristdemokraterna:

Sara Degrér, gruppledare KD

sara.degrer@danderyd.se, 070-78 19 994