Gruppmöte den 30 mars

Vid våra gruppmöten behandlas i första hand ärenden på dagordningen på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde varför ledamöter och ersättare i den moderata kommunfullmäktigegruppen kallas till mötet och förväntas närvara, samt anmäla frånvaro. Dessa är även röstberättigade vid en eventuell votering.

Övriga moderata förtroendevalda liksom intresserade moderata medlemmar är varmt välkomna att närvara och delta i diskussion och debatt.

Föranmälan för de som önskar delta behöver ske senast torsdagen den 30 mars kl. 10.00. Föranmälan och eventuella förhinder meddelas till gruppsekreterare Jolanta Kowalkowska på danderyd@moderaterna.se.

Ledamöter och ersättare i KF och i nämnderna får handlingarna i sina läsplattor. Övriga kan hitta handlingarna på kommunens hemsida, https://meetingsplus.danderyd.se/committees/kommunstyrelsen/ Nedan hittar ni dagordning för gruppmötena.

Dagordning för gruppmöte:

  1. Mötets öppnande
  2. Genomgång av ärenden inför nästa Kommunfullmäktigesammanträde
  3. Genomgång av ärenden inför nästa Kommunstyrelsesammanträde
  4. Information från föreningsstyrelsen
  5. Övrigt
  6. Mötets avslutande


Väl mött! 

Vänliga hälsningar,
Christian Hoas
Gruppledare kommunfullmäktige