Presentation av Ulla Hurtig Nielsen, ordförande utbildningsnämnden

Grattis till utnämningen! Vilka egenskaper bör man ha för att kunna axla rollen som ordförande eller vice ordförande i din nämnd?

Viktigast i min roll är att kunna omsätta mitt politiska intresse och skapa Sveriges bästa skola. Att göra det tillsammans med politiker från både majoriteten och oppositionen. Viktigt också att kunna samarbeta med förvaltningen som har en enorm kunskap om formalia, regler, ekonomi och avtal. För att förstå uppdraget fullt ut måste nog en ordförande ha varit ledamot i nämnden tidigare.

Vad står överst på din göra-lista?

Jag ska intervjua tidigare förtroendevalda i nämnden, både ordförande och ledamöter. Att besöka Danderyds olika förskolor/skolor och lyssna på medarbetarna. Ha koll på ekonomin och driva utvecklingen mot målet – Sveriges bästa skola. Jag ska samla ihop alla frågor och sen prioritera tillsammans med M-gruppen. Givetvis vill jag också lära känna förvaltningen och få deras hjälp att på djupet sätta mig in i aktuella ärenden.

Hur vill du driva arbetet inom din M-grupp och inom majoriteten?

Alla ledamöter ska få tillgång till den utbildning de behöver för att kunna prioritera i uppdraget. Hela gruppen ska vara delaktig och utifrån egna intressen och kompetenser ta ansvar för olika områden. Gärna att vi har möten ihop med majoriteten och diskuterar vad vi har gemensamt, vad som skiljer oss åt och vad vi prioriterar. Samarbeta i majoriteten och med oppositionen i stora och viktiga frågor. Utbildningsnämnden måste också samarbeta med andra nämnder och styrelser så att vi på bästa vis kan kommunicera med kommuninvånarna och genomföra en utveckling inom skolornas område.