Presentation av Robert Nibelius, ordförande för Tekniska nämnden

Grattis till utnämningen!

Vilka egenskaper bör man ha för att kunna axla rollen som ordförande eller vice ordförande i din nämnd? Jag tror att en lägre tid i politiken med erfarenhet från olika nämnder, Kommunfullmäktige och kanske även varit aktiv i föreningsstyrelsen samt varit ute och kampanjat och lyssnat på våra väljare är några viktiga förutsättningar. Jag tror även att man behöver vara duktig på att bygga ett väl fungerade lag och att man har en god förmåga att skapa goda relationer till alla de kontakter som man har i politiken, M-laget, majoriteten, oppositionen, kommuninvånarna och förvaltningen. Man behöver även ha tid, då det krävs en hel del tid för att göra ett bra jobb.
Vad kommer att stå överst på din göra-lista? Identifiera eventuella surdegar och ta tag i dem omgående samt lära känna förvaltningen och den verksamhet som vi ansvarar för. Samla det nya M-laget i Tekniska nämnden och lägga upp en plan för vårt arbete.

Hur vill du driva arbetet inom din M-grupp och inom majoriteten? Alltid förankra våra frågor internt i M-gruppen, vara lyhörd för gruppens tankar och idéer, prioritera de frågor som majoriteten har gått till val på och säkerställa att vi når dessa genom löpande uppföljning mot målen. Det är viktigt med tätt samarbete med majoriteten och ha löpande avstämningar så att vi alltid är synkade i våra gemensamma frågor. Goda relationer och högt till tak i vårt samarbete med majoriteten tror jag borgar för att vi når våra gemensamma mål. Alla skall trivas och vi skall ha roligt på vägen!