Ett gott resultat för 2022!

Resultatet för 2022 blev 158,9 miljoner kronor, något bättre än budget. Det gör att vi kan sätta av 87 miljoner till resultatutjämningsfond. I det läge Sverige nu befinner sig i nu ska vi vara mycket nöjda över att vi varit försiktiga och samlat i ladorna. Vi har dessutom en låg skuld, endast 575 miljoner kronor.

2022 har varit ett tufft år. Året inleddes med kraftig smittspridning av Covid-19 och fortsatte därefter med krig i Ukraina, stora flyktingströmmar och en minst sagt skakig ekonomi.

Med fokus på de kommunala kärnverksamheterna och god hushållning av kommunens resurser levererade Danderyd även 2022 tjänster av god kvalitet. Av nämndernas totalt 10 mål avseende hög kvalitet har 5 uppnåtts och 5 delvis uppnåtts.

Nationella undersökningar mäter kvalitet, effektivitet och medborgarnas attityder och visar på ett övergripande positivt resultat. Dessutom ger mätningen ”Kommunens kvalitet i korthet” positiva resultat i jämförelse med andra kommuner.

– En orolig omvärld ställer extra höga krav på att vi håller noggrann och tät kontroll och uppföljning på kommunens ekonomi, säger Hanna Bocander (M) ordförande kommunstyrelsen. Resultatet för 2022 visar att vi är på rätt spår, fortsätter Hanna Bocander.

– För att fortsatt kunna erbjuda god kvalitet i kommunens kärnverksamheter, med dagens stränga ekonomiska villkor, gäller att prioritera rätt och hitta effektiva arbetsmetoder, säger Christian Hoas (M), gruppledare kommunfullmäktige.

– Danderyd skolor ligger i topp även under 2022 säger Birgitta Lindgren (L), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen. Sveriges bästa skola ska vi fortfarande ha, fortsätter Birgitta Lindgren.

– Genom att prioritera kärnverksamheterna kan vi både behålla hög kvalitet och också utveckla kommunens välfärdstjänster, säger Sara Degrér (KD), gruppledare kommunfullmäktige.