Bästa företagskommunen i länet!

Hanna Bocander (M), KSO Danderyds kommun med representanter från kommunen, Svenskt Näringsliv och K4 Elektriska AB

”Jag är stolt över att i dag kunna säga att Danderyd har bäst företagsklimat i Stockholms län, och näst bäst i hela Sverige. Det är ett resultat av politiska prioriteringar och ett målmedvetet arbete från hela organisationen. Vi vet att ett starkt näringsliv och ett gott företagsklimat är en förutsättning för att finansiera välfärden. Ett gott näringslivsklimat ger ökade skatteintäkter och fler arbetstillfällen och bidrar till Danderyds attraktivitet”

Hanna Bocander(M), 

kommunstyrelsens ordförande i Danderyd.