Gruppmöte den 19 oktober

När: Torsdagen den 19 oktober, kl. 19,00

Plats: Banérsalen, Djursholms slott

Bäste medlem,

Välkommen till gruppmötet den 19 oktober!

Vid våra gruppmöten behandlas i första hand ärenden på dagordningen på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde varför ledamöter och ersättare i den moderata kommunfullmäktigegruppen kallas till mötet och förväntas närvara, samt anmäla frånvaro. Dessa är även röstberättigade vid en eventuell votering. Övriga moderata förtroendevalda liksom intresserade moderata medlemmar är varmt välkomna att närvara och delta i diskussion och debatt.

Föranmälan för de som önskar delta behöver ske senast torsdag den 19 oktober kl. 10.00. Föranmälan och eventuella förhinder meddelas till gruppsekreterare Jolanta Kowalkowska via danderyd@moderaterna.se.

Ledamöter och ersättare i KF och i nämnderna får handlingarna i sina läsplattor. Övriga kan hitta handlingarna på kommunens hemsida, Översikt | MeetingPlus [sv] (danderyd.se)

Väl mött! 

Hälsningar,
Christian Hoas

Gruppledare kommunfullmäktige