Nu fortsätter arbetet för strömmingen!

Moderaterna satte under förra mandatperioden press på S-regeringen om att vidta kraftigare åtgärder för att förbättra situationen i Östersjön och rädda den hotade strömmingen. En utflyttning av trålgränsen längs Östersjökusten är ett exempel. Men mer måste göras. Fisket behöver minska kraftigt samtidigt som det hållbara småskaliga kustfisket värnas. Frågan behandlas nästa vecka av EU:s ministerråd.

Vittnesmålen om strömmingens utarmning är många. Att förbättra situationen för strömmingen är inte lätt och frågan är mångfacetterad. Fler åtgärder behöver nu vidtas för att förbättra situationen för strömmingen och arbetet behöver accelerera.

Läs hela artikeln om vårt arbete här: https://www.norrteljetidning.se/2023-10-23/m-nu-fortsatter-arbetet-for-strommingen

Johanna Hornberger (M), riksdagsledamot Stockholms län, ansvarig för fiskefrågor

Erik Hafström (M)Styrelseledamot Moderata seniorer i Sthlms län, Norrtälje och Danderyd