Information om skolutredningen

Ulla Hurtig-Nielsen

Det cirkulerar just nu uppgifter om enskilda förslag som rör olika skolor i Danderyds kommun. Bakgrunden är att kommunstyrelsen i början av 2023 gav i uppdrag till kommunledningskontoret att se över vissa kommunala skolverksamheter. Detta på grund av att vi under mycket lång tid gått med stora underskott, att vi lider av vikande elevunderlag i delar av kommunen och samtidigt ett allt högre kostnadstryck. Det är kommunens skyldighet att ta det på allvar och därför har kommunledningskontoret tagit fram några förslag på hur man kan lösa problemet.

Vad som sker just nu är att de förslag som tagits fram ska presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) på måndag 14 november 2023. Det betyder ingenting annat än att det är en återrapportering på det här uppdraget. Steget efter kommunstyrelsens arbetsutskott är information i kommunstyrelsen. Då finns också hela ärendet som offentlig handling. Att det inte är offentlig handling i kommunstyrelsens arbetsutskott är inget ovanligt, snarare tvärtom. De är helt enkelt aldrig offentliga i utskottet. Med det sagt är det inte heller säkert att det är något av de här förslagen som löser Danderyds problem. Slutligen är det utbildningsnämnden som kommer att gå igenom allting och det noga, för att hitta bästa möjliga lösning framåt. Alla barn i Danderyd ska ha en bra skolgång och skolorna ska också fungera ekonomiskt samt att skolorna behandlas lika.

Inget uppdrag är färdigt, än mindre finns beslut rörande enskilda skolor. Mer information kommer att meddelas skyndsamt så fort det finns färdiga förslag att förmedla.

Ulla Hurtig Nielsen (M), ordförande utbildningsnämnden