Nyårshälsning från er riksdagsledamot

Kära Danderydsbor,

Hoppas ni alla haft en härlig, lugn och fridfull jul. Att julen blev vit tror jag vi är många som är tacksamma för!

Med det nya året lägger jag nu även mitt första år som riksdagsledamot bakom mig. Varmt tack för förtroendet att få representera er i riksdagen! Det är en stor ynnest att få möjlighet att utöva ett så hedersamt uppdrag och så mycket roligare och lättare med ert stöd i ryggen. Det är med glädje och stort engagemang jag utför större delen av riksdagsarbetet i miljö- och jordbruksutskottet. Jag har där fått ansvar för fiskepolitiken samt biologisk mångfald i hav- och vatten för den moderata riksdagsgruppen.
  Johanna
Fiskepolitik och Östersjön  
Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och fiskare har under flera års tid vittnat om att fisken har minskat kraftigt i skärgården. Ny data visade under året att strömmingsbestånden nu är under den gräns som säkerställer en framtida återhämtning. Jag föreslog därför att moderaternas politik skulle skärpas och tydliggöra att vi vill se minskat strömmingsfiske i Östersjön. Tillsammans med kollegor från norra ostkusten och västkusten skrev jag därför en uppmärksammad artikel i Dagens Industri för att beskriva moderaternas politik kring fisket i Östersjön. Du kan läsa artikeln här. https://www.di.se/debatt/debatt-minska-strommingsfisket-i-ostersjon/.  
Panelsamtal och besök
Under året har jag träffat fiskare, livsmedelsproducenter och verksamheter inom fiske – stora som små – på ost- och västkusten, samt gjort platsbesök för att lära mig mer om livet under vattenytan. Jag har deltagit bla i panelsamtal på bla Nordic Sea Summit, Nationella Yrkesfiskekonferensen och ytterligare ett flertal debatter under Almedalsveckan.  
Invald i Livsmedelsverkets insynsråd  
Fisk som livsmedel och som del av livsmedelsförsörjningen som behöver öka i Sverige är viktigt och intressant. Jag har därför besökt bland annat Orkla Foods och Skillingefisk som producerar fisk till våra tallrikar. Därutöver har jag blivit invald i Livsmedelsverkets insynsråd. Insynsrådet har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och ge råd till generaldirektören.  
Seminarier med fiskare och fiskodlare Jag har haft möjligheten att hålla två seminarier i riksdagen under året. Ett med småskaliga fiskare från olika delar av Sveriges kust på besök i riksdagen på temat ”En fiskares röst”. Det andra med fiskodlare från norra Sverige med rubriken ”Vi behöver äta mer svensk fisk – men varför är det så ovanligt att se odlad svensk fisk i butikshyllorna?”
Budget 2024
Mina motioner i Riksdagen  
Utöver detta har jag fått möjlighet att engagera mig i många andra frågor som riksdagen hanterar alltifrån finanspolitik till utrikespolitik. Varje år i början av hösten infaller den sk allmänna motionsperioden då alla riksdagsledamöter får möjlighet att motionera i valfria frågor. Med en moderatledd regering som vidtar mängder med åtgärder för att återta tryggheten, stärka vårt försvar, sänka skatten för dom som arbetar och som har påbörjat arbetet med att göra staten mindre och myndigheterna färre är behovet av att motionera mindre.  
Trots detta finns det saker som behöver förbättras i Sverige som jag vill påverka. Bland annat har jag därför motionerat i riksdagen om:
–     Att ta bort, minska eller förändra flyttskatterna. Med flyttskatter menas de olika skatter som uppkommer vid försäljning av en bostad: kapitalskatt på vinsten vid en försäljning, stämpelskatt och uppskovsränta m.m. En förändring av reavinstskatten genom en nedtrappning av skatten där den som ägt samma bostad länge till slut befrias från skatten vore ett efterlängtat första steg för att lätta beskattningen och skulle innebära att Sverige närmar sig andra EU-länder avseende bostadsbeskattning. Förändrade flyttskatter kan också öka tillväxten i framförallt våra storstäder. Här kan du läsa mer om hur jag tänker kring flyttskatterna. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/lagre-flyttskatter-for-okad-rorlighet-pa_hb022171/
–     Att det kommunala utjämningssystemet bör reformeras i syfte att inte utjämna faktorer som kommun och region kan och bör påverka, såsom arbetslöshet. Ett reformerat system bör inte ställa kommuner mot varandra, utan istället låta staten fullt ut stå för utjämningen till de kommuner som bör kompenseras, samt möjliggöra för staten att dra in hela eller delar av utjämningsbidraget till kommuner som inte tar ansvar för sin ekonomi. Genom att förändra det kommunala utjämningssystemet kan vi minska slöseri med skattepengar och skapa incitament för kommuner att ta ansvar i alla led. Du kan läsa mer om tankarna bakom en reformering av det kommunala utjämningssystemet i motionen som du hittar här. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/reformering-av-det-kommunala-utjamningssystemet_hb022211/
–     Att tibetanerna själva ska ha rätt att utse nästa Dalai lama. Kina har varit tydligt med sina avsikter att påverka detta val genom att bl.a. lagstifta om att landets regering måste godkänna alla reinkarnationer av högre buddhistiska lamor. Sveriges regering borde verka för att valet av Dalai lama är en rent religiös samt tibetansk angelägenhet. Här kan du läsa mer. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/dalai-lama-ett-uttalat-stod-for-tibetanernas_hb021529/ Övriga motioner har bland annat rört sänkta kostnader för företag att anställa samt ökad transparens i arbetsgivaravgiften, åtgärder för att minska skarvens påverkan i skärgården och reformer för ökat tillväxt i Stockholmsregionen.
Hanna
Hör gärna av dig Riksdagsåret har såklart inneburit så mycket mer än vad som får plats i ett nyhetsbrev. Men med dessa rader är min förhoppning att ge ett smakprov på vad din egen riksdagsledamot från Danderyd har arbetat med under året som gått. Har du frågor eller funderingar blir jag mer än glad om du hör av dig till mig på johanna.hornberger@riksdagen.se.
Med det vill jag önska er alla ett riktigt gott nytt år och ett hoppfullt, ljusare 2024! I min önskekula vänder ekonomin, Sverige blir fullvärdiga medlemmar i Nato och vi får moderata framgångar i EP-valet i maj. Men allra mest önskar jag självklart att krig vänds till fred i vår oroliga omvärld.
Gott Nytt År!
Varma hälsningar Johanna