Moderata seniorer den 26 januari

Var: Riksdagshuset, Riksgatan 1

När: Fredag 26 januari, kl.11.00

Vi börjar redan den fredagen den 26 januari då vår riksdagsledamot Johanna Hornberger inbjuder in oss till Riksdagen för rundvandring, lunch och politiska diskussioner.

Mötet börjar 11.00 så kom i god tid.

Ingång Stora entrén, Riksgatan 1, medtag legitimation.

Lunch äter vi i Riksdagsrestaurangen, där var och en betalar sin lunch.

Vi börjar med rundvandring, sedan lunch och därefter politisk frågestund. Så ta fram alla de frågor Ni vill att Er riksdagsledamot skall driva. Johanna är som ledamot i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott bl. a ansvarig för partiets fiskeripolitik och biologisk mångfald i hav- och vatten. Östersjöns överlevnad är ett viktigt politiskt mål för Johanna.

Anmälan om deltagande går till Ingrid Erneman senast den 18 januari på mailadress ierneman51@gmail.com

Varmt välkommen!

Erik Hafström