Hälsning från Hanna

Hanna Bocander
Vänner,
Nu är vi inne i januari och skriver 2024. Det är kallt och bistert, även om vi fått en och annan dag med lite mildare temperaturer. Vi och barnen fick ett jullov då skidor och pulkor fick komma till användning. Julafton blev magisk med gnistrande sol, vindstilla och massor av snö. Vi åkte ut till stallet vilket kändes helt rätt även i en historisk kontext. Väldigt härligt! 


Barn, hund och häst
Hanna Bocander – jullov med skidor, pulkor och avkoppling.

Rivstart
Veckan och terminen rivstartade med kommunstyrelse. Sammanträdet hölls på fina Danderydsgården. Självklart gör kommunen vad den kan för att spara energi, det betyder att sänka inomhustemperaturen i lokaler som inte används. Att bjuda in till möte i en lokal som varit stängd i drygt två veckor hade sina utmaningar. Jag hade förberett mig med både raggsockor och tjock tröja. Trots kylan ett intressant möte då vi förutom en diger dagordning fick information och visning av kommunens arkiv. Arkivpersonalen hade förberett sig väl och visade en film från kommunfullmäktige anno dazumal. Då mestadels herrar och högtidligt med levande ljus på podiet. De hade också plockat fram gamla sammanträdesprotokoll, bl a i inbunden bok från fattigvårdsnämnden 1921.Här nedan lite om uppdrag jag och kommunstyrelsen gett och som jag i mitt förra brev att ge er en uppdatering om:

Upphandling
En kommunal budget handlar inte bara om prioritering och om att stryka. Att se över kostnaderna är också nödvändigt. Exempel på det är upphandling. Kommunen köper varor och tjänster för omkring 400 miljoner kronor varje år. Där bör finnas en besparingspotential om minst 5 %.Jag vill se en ordentlig genomlysning och benchmarking av all upphandling. Det måste gå att effektivisera och få till en inköpsorganisation med hög klass och en standard fullt jämförbar med de bästa inom industrin. Detta går inte från en dag till en annan, men självklart ser jag att kommunen på lite sikt kan sänka sina kostnader.

Tranholmsbron
Kommunen lägger varje vinter ut en tillfällig bro till Tranholmen. En permanent bro skulle underlätta tillgängligheten för boende på ön. För kommunen skulle det medföra både enklare och billigare skolskjuts och annan kommunal samhällsservice till öborna. Det högljudda motståndet från några boende på äm uppfattar jag ha ersatts av en majoritet broförespråkare som ser fördelarna med en fast förbindelse hela året. Men innan vi beslutar något ska frågan givetvis utredas grundligt.

Småhusbebyggelse
Den politiska majoriteten har som målsättning att utveckla kommunen hållbart och i samklang med kulturmiljön. Detta genom varsamt och återhållsamt bostadsbyggande där radhus, småhus och mindre flerfamiljshus prioriteras. Jag vill se en kartläggning och sammanställning över mark i kommunen som skulle kunna lämpa sig för detta. 

Ekonomin för de kommunala skolorna
Det preliminära resultatet 2023 för de kommunala grundskolorna pekar mot ett underskott på ca 13 miljoner kronor. Då skolutredningen återremitterats kommer utbildningsnämnden inte att kunna genomföra några större besparingar som får tillräcklig effekt under 2024. Om inget görs nu befaras ett ännu sämre resultat 2024.Utbildningsnämnden hemställer därför till kommunfullmäktige om tilläggsanslag om 15 miljoner kronor för att finansiera en höjning av skolpengen. Det kommer att innebära en höjning av skolpengen om hela 11.1 procent (!) för 2024.  

Räddningstjänsten
Veckan avslutades i Malmö. Den kommunala räddningstjänsten står inför stora utmaningar framöver. Inte minst återuppbyggnaden av totalförsvaret och ökad förekomst av extremväder kommer ställa allt högre krav på vår förmåga. Samtidigt behöver vi brottas med nya regler om dygnsvila som är dåligt anpassade efter räddningstjänstens oförutsägbara verksamhet och omfattande behov av kontinuerlig övning och utbildning. Detta var bara några av frågorna som diskuterades när räddningschefer och de högsta politiska företrädarna för landets tre största räddningstjänstförbund Storstockholms brandförsvarStorgöteborg och  Syd träffades för en tvådagarskonferens i Malmö. Samsynen var stor, datumet för nästa konferens redan satt och listan över frågor vi behöver fortsätta arbeta med minst sagt omfattande. Läs gärna den debattartikel som fick stor spridning och också mycket uppskattning.
Prisutdelning av Svenskt Näringsliv
Bild: Konferens hos Räddningstjänsten Syd 

Nästa vecka 
Nästa vecka inleds med kommunstyrelsens arbetsutskott och avslutas med en kunskapsresa till Köpenhamn där Stockholms läns KSO:er ska träffa Köpenhamns borgmästare, representanter för dansk industri och delta i flera seminarier med fokus på digitalisering i offentlig sektor där Danmark står som förebild. Jag återkommer med en kort reseberättelse i nästa brev. Då tänkte jag också passa på att nämna några ord om Danderyds beredskap för kris och krig.

Till sist, kamerabevakning
En sista sak. Jag blev precis meddelad att den ansökan om kamerabevakning som vi sökt för Mörby centrums norra torg (Busstorget) fått avslag också i kammarrätten. Nu behöver vi överväga om vi ska ansöka om prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen för att se om vi kan få den nya lagstiftningen prövad.

Hälsningar och önskan om en god fortsättning
Hanna