Danderyd höjer skolpengen med 6% för förskoleklass – årskurs 6

Ulla Hurtig-Nielsen

Majoriteten, M, L och KD i Danderyd är överens om att tillföra mer pengar till grundskolans låg- och mellanstadier. Utbildningsnämndens ordförande Ulla Hurtig Nielsen har därför fattat beslut om att skriva till kommunfullmäktige med begäran om tilläggsanslag på 15 mkr i budgeten för 2024.

  • Flera av våra låg- och mellanstadieskolor har minskande elevantal och enligt prognosen fortsätter elevtappet under 2024. Därmed förlorar de intäkter och skolorna har svårt att få ihop budgeten. I nuläget prognosticeras de kommunala grundskolorna gå med 14 mkr i underskott 2024. Trots tillskottet kommer skolorna att behöva minska sin personal något i takt med det minskade elevantalet, säger utbildningsnämndens ordförande Ulla Hurtig Nielsen.

Höjningen av skolpengen kommer också ge mer pengar till de fristående skolor som har de berörda årskurserna.

  • Genom skolan tar vi gemensamt ansvar för våra barns och därmed också för samhällets utveckling. Det tillskott som nu begärts är nödvändigt för bra undervisning och trygghet trots sjunkande barnantal. Det är en viktig ekonomisk prioritering, säger Annika Linde, vice ordförande i utbildningsnämnden.

Tilläggsanslaget motsvarar 15 mkr varav 11–12 miljoner kr väntas tillfalla de kommunala skolorna och 3–4 miljoner kr de fristående.

  • För Sveriges bästa skola med fokus på kunskap, trygghet och utveckling är detta tillskott en viktig del för att elever ska ha kunniga lärare och möjlighet att nå sin fulla potential, säger Sara Degrér, KD:s gruppledare i utbildningsnämnden.
  •  

Fakta: Förslaget att höja skolpengen för årskurserna F-6 kommer upp till beslut i kommunfullmäktige den 22 januari. Det innebär en total höjning av grundskolepengen för dessa årskurser med cirka 11,1 procent för 2024.

För ytterligare information:

Ulla Hurtig Nielsen, M – 072-502 66 62

Annika Linde, L – 070-650 87 65

Sara Degrér, KD – 070-781 99 94