Moderata seniorer 15 maj 14.00

Maj månads möte med Moderata seniorer blir onsdagen den 15 maj 14.00 i Banérsalen.  Då vänder vi tillbaka till kommunpolitiken när Tekniska nämndens ordförande Robert Nibelius presenterar Tekniska nämndens omfattande verksamhet. Denna nämnd ansvarar för kommunens grönområden, gator, vägar, parker, småbåtshamnar, allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt övriga allmänna platser. Kort sagt allt det vi som kommuninvånare dagligen kommer i kontakt med.

Stora centrala frågor som naturvård, avfallshantering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet parkeringsövervakning ansvara nämnden för och dessa frågor är också föremål för livlig debatt i Kommunfullmäktige. Många har synpunkter och Robert Nibelius lyssnar gärna av våra tankar och förslag. Hjärtligt välkomna till Moderata seniorers sista möte för terminen, resterande del blir EU valrörelse.

Under EU valrörelsen kommer vi Moderater bl.a ha fyra kommundelsmöten där vår husbil medverkar och det finns ett önskemål att Moderata seniorer medverkar vid dessa tillfällen. Så snart jag vet tider och plats återkommer jag till Er.

Hjärtligt välkomna den 15 maj. Och mötet är självklart öppet för alla Moderater i Danderyd

Vid frågor: kontakta Erik Hafström, ordförande Moderata Seniorer i Danderyd