Hanna lämnar sitt uppdrag som KSO

Hanna Bocander

Efter sex fantastiska år lämnar jag i september mitt uppdrag som KSO i Danderyd 

Att få förtroendet av sitt parti och sina invånare att bli ordförande för sin kommun är ett av de mest ärofyllda, roliga och utmanande uppdrag man kan ha. Jag nyper mig ofta i armen över storheten att få representera och leda vårt fina Danderyd, Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Det är – och har varit – något som förpliktigar. När jag valdes till KSO lovade jag att göra mitt allt och mitt bästa. Det har jag gjort med energi och hjärta, varje dag, 365 dagar om året i snart sex år.

I olika mätningar och jämförelser ligger Danderyds kommun nästan alltid i topp oavsett om det rör näringslivsklimat eller kvalitén på skolan. De goda resultaten är ingen slump utan resultatet av ett tydligt politiskt ledarskap och politiska prioriteringar.

Igår var kommunen medarrangör till Women Business Night på Villa Pauli. En fantastisk tillställning för kvinnliga investerare och entreprenörer där Danderyd hyllandes av det lokala näringslivet. Där och då kände jag stolthet men också en oerhörd tacksamhet att jag får vara en del av något mycket större.

Tillsammans med den politiska majoriteten har jag fått vara med och leda kommunen genom både en ekonomisk kris och en pandemi. Tillsammans har vi fattat svåra beslut, stora och små, bra och ibland något beslut som i efterhand visade sig vara mindre bra. Men framför allt har jag tillsammans med alla engagerade moderater fått leda vårt parti till fantastiska resultat. I kommunvalet 2022 ökade Moderaterna med nästan osannolika 6 %. Dessutom blev jag den mest kryssade politikern i Danderyds historia med över 10 % personkryss.

För sex år sedan var mitt parti modigt och gav mig, relativt ung och relativt obeprövad förtroendet att få leda vårt parti och vår kommun. Men jag fick betydligt mer än så, jag fick förtroendet att få växa som människa och som ledare – för det är jag oändligt tacksam. Jag är inte samma person idag som den som klev i rollen för sex år sedan, och hittills har det varit en fantastisk resa.

Det finns ingen enskild fråga eller sak som lett mig fram till det här beslutet. Allt kommer med ett pris och vid något tillfälle blir det priset för högt. Efter sex år som KSO och med två år kvar till nästa val känns det som en naturlig tidpunkt att lämna stafettpinnen vidare till en efterträdare som med energi kan leda Danderyd och Moderaterna framåt.

När man stänger en dörr öppnas ett fönster. Vad framtiden bär med sig vet jag inte men jag är notoriskt nyfiken och är inte en person som känd för att sitta på mina händer. Men en sak vet jag, och det är att jag fram tills kommunfullmäktige den 2 september ska fortsätta att göra mitt allt för Danderyd. Det ger partiet tid att ha en ordnad process för att utse min efterträdare.

Längre fram kommer tillfälle att tacka mina vänner och kollegor i partiet och i majoriteten, fenomenala medarbetare och chefer, Sveriges bästa kommundirektör, ett fantastiskt föreningsliv och framför allt Sveriges mest engagerade kommuninvånare.

Allt gott och på återseende!

//Hanna

Frågor kring arbetet att utse efterträdare hänvisas till Erik Ottoson, vice förbundsordförande tillika nomineringskommitténs ordförande eller föreningsordförande Leo Smidhammar