Moderaterna: Nu går vi fram med ett Östersjöpaket

Förbjud skadlig trålning av fisk som inte används som mat till människor och minska skarvpopulationen i Östersjön. Det är två förslag i ett paket för att rädda Östersjön, skriver företrädare för Moderaterna.

Läs artikeln på: https://www.di.se/debatt/moderaterna-nu-gar-vi-fram-med-ett-ostersjopaket/