Moderata seniorer den 7 december 2022

När: kl 14.00 den 7 december. Var: Banérsalen på Djursholms slott. Välkommen till årets sista möte med Moderata seniorer i Danderyd.  Då välkomnar vi  Erik Andersson, Kommunstyrelsens ordförande i Täby. Han kommer att presentera om vår grannkommun Täby, dess framtid och utbyggnadsplaner. Det finns många gemensamma kontakter mellan våra kommuner när det gäller kommunikationer och […]

Läs vidare

Moderata seniorer den 2 november 2022

När: den 2 november kl 14.00 Var: Banérsalen på Djursholms slott. Vi välkomnar vår nye gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige i Danderyd – Christian Hoas. Christian kommer att tala om den nya moderata gruppen, och det arbete som har skett i gruppen sedan valet. Han kommer nämna om partiförhandlingarna som har genomförts med våra koalitionspartner […]

Läs vidare

Pressmeddelande 2022-10-14

Majoritetsförklaring mellan M, L och KD för Danderyds kommun 2022–2026 Grön kommun – blå politik Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna kan nu presentera en fortsättning på den majoritet som under den gångna mandatperioden har förvaltat kommuninvånarnas förtroende. Med denna överenskommelse bildar våra partier tillsammans en stark majoritet som tar ansvar för vår kommun i en prövande tid […]

Läs vidare

Kommunens arbete kring de ukrainska flyktingarna

Danderyd har en lång tradition och historia att visa på både generositet och god vilja att hjälpa människor i nöd. På rak arm kommer jag på välkomnandet av människor från Bosnien, att med kort varsel öppna tillfälligt asylboende på gamla förskolan Pärlan, att Danderyd självklart svarade ja på fråga från Migrationsverket om att ta emot […]

Läs vidare

Valstuga 2022 Schema

Schema uppdateras löpande under valrörelsen. Maila danderyd@moderaterna.se för att meddela fler önskade pass eller dylikt. Vad beträffar Moderat 1 och Moderat 2 är det minimum för säkerhet. Övriga deltar gärna och ingår i kolumnen Moderat 3+. Notera ert deltagande och eventuella observationer under passet i pärmen i valstugan. Det finns även anteckningsblock med hålade papper […]

Läs vidare

Vi vill införa en nationell folkräkning

“Det krävs ett antal åtgärder för att förbättra det offentligas möjligheter att kunna förhindra välfärdsbrott och sätta dit de skyldiga. I stället ägnar sig regeringen åt en ideologisk häxjakt på samtliga fristående aktörer som är med och bidrar till välfärden. Sverige behöver en kraftsamling bland flera aktörer och en rad lagändringar för att röja undan […]

Läs vidare