Olle Reichenbergs fredagsbrev den 6 april

Klart med förvärv av Sveaskogs del av Rinkebyskogen

Nu är det klart! Danderyds kommun har lagt det vinnande budet i budgivningen gällande Sveaskogs del av Rinkebyskogen, som bjöds ut till försäljning i februari! Jag har i tidigare Fredagsbrev berättat om att kommunen deltagit i budgivningen, och skogsområdet kommer att bli vårt för 42 miljoner kronor. Kommunstyrelsen behandlar ärendet nu på måndag, och därefter fattas slutgiltigt beslut av kommunfullmäktige den 7 maj. Jag bedömer att beslutet kommer att fattas i total politisk enighet.

42 miljoner kronor är förstås mycket pengar, men samtidigt inte en orealistisk summa. Under åren har det gjorts flera värderingar av området. Den senaste lät vi göra i samband med den nu avslutade budgivningen, och den uppskattade värdet till 35 mnkr. Men stadsnära skogsområden är svårvärderade och framför allt är det sk förväntningsvärdet svårbedömt, dvs marknadens värdering över eventuella möjligheter till ändrad markanvändning någon gång i framtiden. Med tanke på skogens betydelse för danderydsborna som rekreations- och strövområde är det min samlade bedömning att det är lätt att motivera kostnaden. Jag är mycket glad över att vi nu kan trygga skogsområdet för framtiden, och i det beslut som KS och KF kommer att fatta finns även ett uppdrag om att utreda förutsättningarna för att inkludera fastigheten i det naturreservat som kommer att bildas av den del av Rinkebyskogen som redan idag är kommunens mark.

Ny entreprenör ska driva Mörbybadet

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en upphandling av driften av Mörbybadet. Idags drivs badet av Medley AB, men nämndens beslut innebär att Fair utveckling kommer att ta över driften den 1 juli i år. Fair utveckling drivs av Caj Perrin, som har ett tidigare förflutet i Medley. Fair har i sitt anbud visat på högst kvalitet till lägst pris. Avtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning med 1+1+1 år.

Läs Danderyds Nyheters artikel i ämnet här: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/de-tar-over-driften-av-morbybadet/reprdd!M4TzuHv8v@IUjonvjq5BiA/

Lördagskampanjen imorgon

Eftersom denna vecka är påsklovsvecka blir det ingen moderat lördagskampanj i morgon.

 

Trevlig helg!