Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor som rör stads- och landskapsmiljö, byggnadskultur, detalj- och fastighetsplaner och fastighetsplaner, kartor, mätningar, miljö och bygglov.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsvä­sendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverk­samheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan-, miljö- och byggväsendet.

Läs mer https://www.danderyd.se/kommun-och-politik/organisation/namnder/miljo–och-stadsbyggnadsnamnden/

 

Nyheter

Företrädare