Olle Reichenbergs fredagsbrev 25 maj

Uppdrag om ny översiktsplan

I går kväll hade vi möte med den moderata kommunfullmäktigegruppen. Vi gick som vanligt igenom listan med ärenden inför kommande kommunstyrelse och fullmäktige. Bland annat behandlade vi ett ärende om att starta arbetet med ny översiktsplan för Danderyds kommun. En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering gällande mark, vatten och den byggda miljön. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar.

Redan för några år sedan drog ett arbete med att revidera den nu gällande översiktsplanen igång, men detta lades i malpåse när E18-utredningen startade. Anledningen till det är förstås att det inte är möjligt att göra en ny översiktsplan, som inte väger in den framtida dragningen av E18 och användningen av markområdet längs med vägen. Nu är tanken att arbetet med den nya översiktsplanen ska löpa parallellt med den s.k. strukturplanen som ska genomföras för E18-området avseende alternativen “lång tunnel” och “ingen tunnel”. Vi tänker oss att involvera Danderydsborna i båda dessa processer, så det kommer att genomföras möten och andra kommunikationsinsatser i syfte att inhämta synpunkter under resans gång. Det blir säkert ett spännande arbete, som kommer att dra igång på allvar in på den nya mandatperioden. Den nu gällande översiktsplanen från 2006 kommer att fortsätta gälla, fram till det att beslut om antagande av en ny har fattats.

Hamnens dag i Stocksunds hamn på lördag

Nu på lördag är det traditionsenligt dags för Hamnens dag i Stocksund. Arrangemanget pågår mellan kl 12-16 och innehåller en mängd aktiviteter. Medverkande är exempelvis Sällskapet Amorina, sjöscouterna, Motorhistoriska sällskapet, ambulanshelikoptern, museibrandbilen och givetvis Marina läroverket. Själv ska jag hålla ett sommartal kl. 14.00. Programmet för Hamnens dag hittar du här: http://www.marinalaroverket.se/webroot/documents/30/marinalaroverket.pdf

Invigning av minnesmärke över Karl Axel Pehrson

Nu är det dags för invigning av ett nytt minnesmärke över den kände konstnären Karl Axel Pehrson. Pehrson var bosatt i Enebyberg och är känd bland annat för den Guldbagge han skapat, och som nu är den finaste utmärkelse som delas ut inom svensk filmkonst. Nu på söndag 27 maj kl. 15.00 kommer ett minnesmärke att invigas i form av just en guldbagge, som ska fästas på ytterväggen till Enebykyrkans lokaler på Eneby torg. Vid invigningen kommer jag att medverka tillsammans med en representant för Svenska Filminstitutet, nämligen dess presschef Jan Göransson. Bakom initiativet står Enebybergs gårds förening, med dess tidigare ordförande Jan Olof Carlsson i spetsen. Det är verkligen roligt att vi på detta sätt kan uppmärksamma en framstående danderydskonstnär, så jag ser mycket fram emot söndagens invigning.

Lördagskampanj imorgon och dörrknackning på söndag

I morgon ansvarar M- gruppen i tekniska nämnden, under ledning av Inger Olsson-Blomberg, för lördagskampanjen med husbilen kl 12-13.30. Och på söndag laddar Fredrik Näslund och Christina Böös upp för att skicka ut ett antal moderata dörrknackarpatruller, där även undertecknad ingår, för den sista dörrknackningen före sommaren.

Trevlig helg!