Moderata seniorer den 5 februari

När: Onsdagen den 5 februari 14.00
Var:Ebba Grips rum, Slottet

Vårt första möte våren 2020 blir med Byggnadsnämndens ordförande Claes Breitholtz.
Detaljplanefrågor är alltid heta i Danderyd och framför oss ligger planer för Nora Torg och Djursholms Torg men även andra viktiga detaljplaner. Även rivning av äldre hus väcker debatt och vid årsmötet med Danderydsmoderaterna i mars får vi en första avrapportering av en motion till årsmötet 2019 om framtida detaljplaneprocesser i Danderyd.
Claes talar om ”Vad skall vi bygga”.

Hjärtligt välkomna
Erik Hafström