Gruppmöte på distans den 14 maj

När: Torsdag den 14 maj kl. 19.00

Var: Distans, via Teams eller telefon

Bäste medlem!

Även denna gång så kommer vi att köra vårt gruppmöte på distans och ni ansluter till konferensen genom att ladda ner Teams på er dator, telefon eller surfplatta. Alternativt så kan ni ringa in till konferensen, mera information om hur ni går tillväga kommer att skickas ut till de som anmäler sig till distansmötet, nästa vecka.

Vid våra gruppmöten behandlas i första hand ärenden på dagordningen på nästkommande kommunstyrelsesammanträde varför ledamöter och ersättare i den moderata kommunfullmäktigegruppen kallas till mötet och förväntas närvara.
Eventuella förhinder meddelas till gruppsekreteraren, robert@nibelius.se

Övriga moderata förtroendevalda är varmt välkomna att närvara och att delta i diskussion och debatt, liksom de intresserade moderata medlemmar som i förväg anmäler sig till gruppsekreteraren, senast torsdag den 14 maj kl 12:00, på mailadress: robert@nibelius.se

Ledamöter och ersättare i KF och i nämnderna får handlingarna i sina läsplattor. Övriga kan hitta handlingarna på kommunens hemsida, https://danderyd.se/Kommun-och-politik/Beslut-och-protokoll/.

Varmt välkomna!
Johanna Hornberger
Gruppledare Kommunfullmäktige (M)