Gruppmöte den 25 november

Var: Djursholms slott alternativt på Teams
När: Torsdag 25 november, kl. 19.00

Vid våra gruppmöten behandlas i första hand ärenden på dagordningen på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde varför ledamöter och ersättare i den moderata kommunfullmäktigegruppen kallas till mötet och förväntas närvara, samt anmäla frånvaro. Dessa är även röstberättigade vid en eventuell votering.

Övriga moderata förtroendevalda liksom intresserade moderata medlemmar är varmt välkomna att närvara och delta i diskussion och debatt efter anmälan.

Föranmälan för de som önskar delta behöver ske senast torsdagen den 25 november kl. 10.00. Meddela även om ni avser att delta på plats eller digitalt. Föranmälan och eventuella förhinder meddelas till gruppsekreterare Robert Nibelius på danderyd@moderaterna.se.

Ledamöter och ersättare i KF och i nämnderna får handlingarna i sina läsplattor. Övriga kan hitta handlingarna på kommunens hemsida, https://danderyd.se/Kommun-och-politik/Beslut-och-protokoll/ Nedan hittar ni dagordning samt datum för kommande gruppmöten.

Varmt välkomna fysiskt eller digitalt!

Hälsningar
Johanna Hornberger (M) Danderyd
Gruppledare kommunfullmäktige