Långsiktiga problem i Djursholms AB har identifierats

Styrelsen i Djursholms AB (helägt dotterbolag till Danderyds kommun) har identifierat långsiktiga problem med lönsamheten i bolaget. Det har blivit tydligt då kommunen och bolaget har gått över till nya redovisningsregler (K3). Dessa innebär att olika delar av en fastighet skrivs av på olika tid t ex tak, värmeanläggning, kök, badrum mm.

Dessutom innebär det även att varje fastighet måste bära sina egna kostnader och gå med vinst. Tidigare har Djursholms slott, golfbana mm kunnat täcka upp för bostadshus men det får de enligt det nya regelverket inte längre göra. Regelverkets begränsningar gäller endast för aktiebolag.

För en kommun som Danderyd gäller helt andra möjligheter. Därför har styrelse framfört ett önskemål om att kommunen ska utreda hur kulturfastigheter som Enebybergs gård och Berga gård ska förvaltas framöver. Ska det vara det helägda bolaget eller kommunen som ska äga dessa.  Beträffande några bostadsfastigheter har bolaget även bett om vägledning vad det ska göra med dessa. Vill kommunen köpa dem eller ska de säljas på öppna marknaden eller kan vi finna någon metod där vi kan ha kvar dem i bolagets ägo?

Sedan tidigare har bolaget efterfrågat besked om vad vi ska göra med Kyrkskolan och Enebyskolan där den senare planeras byggas till i närtid. Djursholms AB har inga resurser varken för teknisk eller ekonomiskt ansvarstagande för ett dylikt projekt.

Den 25 april ska kommunens utredning vara klar och presenteras för kommunstyrelsen. Vi ser med spänning fram emot att läsa rapporten.

Torsten Sjögren
Ordförande i Djursholms AB