God jul!

Hanna Bocander
Vänner,
Jag måste börja med att konstatera det uppenbara. Det blir en vit jul!

Det börjar bli dags att summera och ringa ut ett gammalt år. Strax är det dags att välkomna och ringa in ett helt nytt år, att få byta almanacka och kanske avge några nyårslöften. Tiden sedan höstlovet har rusat iväg och mina hälsningar har blivit några färre än jag önskat. Mitt nyårslöfte får alltså bli ett löfte om bot och bättring i skrivandet under 2024. Så här innan julefriden helt lägger sig vill jag därför passa på att skicka en hälsning med tack för ett fint 2023.2023 betydde ny bemanning i alla nämnder och styrelser. Själv fick jag efter valet 2022 förnyat förtroende som ordförande i kommunstyrelsen och kan nu summera till fem år som kommunens KSO.
Det är en stor ära och ett privilegium att få representera Danderyd, Danderydsborna och Moderaterna. Jag gör det alltid med stolthet och med rak rygg!

När jag nu ser tillbaka på året finns det några höjdpunkter jag särskilt vill lyfta och jag börjar från slutet.

Ministerbesök när Danderyd skänker bostäder till Ukraina
Ukrainas sak är vår. När kriget bröt ut och de ukrainska flyktingarna kom till Sverige ställde Danderydsborna upp genom att öppna sina hem men också alla frivilliga som med ställde upp när idrottshallen på Norrängsgården blev ett tillfälligt boende. Det är viktigt att vi fortsätter att ständigt rikta ljuset mot det som sker nu när det fullskaliga kriget snart går in på sitt tredje år. Vårt initiativ gav ett mycket positivt välkomnande bland annat av regeringen och med anledning av gåvan kom ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin på besök. Han sa – Det är ett bra exempel på vad Sveriges kommuner kan göra för att fortsätta stötta Ukraina. Det är en oerhört fin julklapp som Danderydsborna är med och ger till det ukrainska folket. De praktiska frågorna kring donationen hanteras av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), som kommunen har tät kontakt med för att ordna demontering och transport så snart som möjligt. Husen på Rinkebyvägen användes som boende under flyktingkrisen. De består av totalt 48 lägenheter med kök och badrum, fyra förrådsrum och två tvättstugor. Allt får nu alltså nytt liv i Ukraina.

Första spadtaget för korttidsboende
Äntligen! Äntligen kan vi säga att Danderyd ska få ett eget korttidsboende efter att i åratal köpt in platser i andra kommuner. Danderyd ska vara den bästa kommunen att leva, bo och verka i, då ska det omfatta alla. De äldre som behöver särskild omsorg ska kunna få den på hemmaplan och anhöriga ska slippa långa resor för besök. Dessutom kommer boendet att ligga på en av kommunens vackraste platser ett stenkast från Anna Whitlocks park.

SCB:s medborgarundersökning 
Danderyd deltar regelbundet i SCB:s årliga medborgarundersökning, så även detta år. Resultatet är mycket gott då hela 98,9 % uppskattar kommunen som en plats att leva och bo på. Ett helt fantastiskt omdöme som visar att det ambitiösa arbetet ger resultat.

Budget 2024

Budget 2024
Den 23 november beslutades om budget för 2024. I en orolig tid med hög inflation, höga räntor, lågkonjunktur och krig i Europa står Danderyd rustad. Skattesatsen sänks med 10 öre till 18,25 kr.

Enebybergs skola rustas och får ny idrottssal
Förslag finns till ny detaljplan för Enebybergs skola i syfte att bygga till, rusta upp och komplettera med ny idrottssal som ersätter den gamla.

Elever i åk 9 högsta betygen i Sverige 
Danderyd toppar Skolverkets statistik, de elever som gick ut årskurs 9 i en kommunal skola i våras gjorde det med de högsta betygen bland landets alla kommuner. Helt fantastiska siffror som vi får genom skickliga och välutbildade lärare och mycket motiverade elever.

Danderyd Årets Nyföretagarkommun 2023
Sedan 2005 delar Nyföretagar Sverige och Visma Spcs ut priset och i år var Danderyd en av åtta nominerade kommuner. Juryn lyfter särskilt att Danderyd är en god förebild. Danderyd är en av Sveriges mest företagstäta kommuner och priset är ytterligare ett bevis på att det i grunden finns ett gott företagsklimat och goda förutsättningar.

Prisutdelning av Svenskt Näringsliv
Bild: Prisutdelning Svenskt Näringsliv

Bäst företagsklimat i Stockholms län 
Svenskt Näringsliv rankar årligen företagsklimatet i landets alla kommuner. Danderyd toppar listan i länet och placerar sig på andra plats bland Sveriges samtliga kommuner. Det är ett resultat av politiska prioriteringar och ett målmedvetet arbete från hela organisationen. Ett gott företagsklimat ger ökade skatteintäkter, fler arbetstillfällen och bidrar till Danderyds attraktivitet.

Danderyd – en lyssnande partner i dialogen med näringslivet 
Danderyd klättrar 50 placeringar i Sveriges Kommuner och Regioners och Stockholm Business Alliances årliga Nöjd kund-ranking. Vi ska göra allt vi kan för att möta företagens behov och följer kontinuerligt upp kundnöjdheten i strävan att förbättra service och bemötande i allt från upphandling till tillstånds- och tillsynsärenden.

Besök av landshövding Anna Kinberg Batra Glädjande nog gick landshövding Anna Kinberg Batras första kommunbesök till Danderyd. Besöket sammanföll med Danderyds cykeldag så vi tog en cykeltur runt om i kommunen och jag fick tillfälle att visa Danderyd från sin allra bästa sida. 

Samverkan för ett tryggare Danderyd 
Kommunen och lokalpolisområde Södra Roslagen har ett nära samarbete och har uppdaterat handlingsplanen för att minska antalet brott. Trygghet är en prioriterad fråga och satsar på väktare och övervakningskameror. Ungdomskoordinatorernas samarbete med polis, skola, ungdomar och föräldrar har stor påverkan på tryggheten. Invånarnas stora engagemang och volontärarbete är fantastiskt och ytterligare framgångsfaktorer i trygghetsarbetet. Kommunen tar över konstgräsplanerna Det betyder att vi kan ta ett samlat grepp om drift och underhåll och sköta nödvändig renovering både effektivt och miljövänligt.

Kommunen tar över konstgräsplanerna
Det betyder att vi kan ta ett samlat grepp om drift och underhåll och sköta nödvändig renovering både effektivt och miljövänligt.Östra Eneby torg Detta ärende har en lång historia och har utretts för ny bostadsbebyggelse sedan drygt 10 år. I dagens beslut om start-PM har området bantats kraftigt, antal bostäder har minskat radikalt och nu föreslås också radhus i området. Beslutet innebär att förutsättningarna för att bygga flerbostadshus och småhus ska prövas i en detaljplaneprocess.

 Hanna
Familjen Bocanders julgran

Tack till alla er medlemmar
Tack till alla er medlemmar för att ni sprider det moderata budskapet och tack för den tid ni lägger ner för att göra Danderyd ännu bättre.Glöm inte vår partiledares ord om att – hoppfullhet är inte en känsla, det är en förpliktelse

Och jag är hoppfull. Danderyd är en fantastisk plats med fantastiska människor och möjligheter. Som det parti som leder kommunstyrelsen är det är vårt ansvar att förvalta det på bästa sätt och mitt löfte är att jag också under 2024 kommer att göra mitt allra yttersta för kommunen.

I  januari återkommer jag och då berättar mer om beslut kring upphandling, Tranholmsbron, småhusbebyggelsesamt några ord om de kommunala skolornas ekonomi.

God Jul och Gott Nytt År
Nu önskar jag alla läsare en riktigt fin, vilsam och God Jul och vad det lider ett Gott Nytt hoppfullt År!

 Hanna Julfigurer Julkrubba