Hälsning från Hanna

Hanna i Köpenhamns rådhus

Hanna Bocander i Köpenhamns rådhus

Vänner,
Förutom det löpande och ibland oförutsägbara arbetet som det innebär att leda en kommun så har vårterminen dragit igång med två studieresor söderut. Först fick jag möjlighet att i tjänsten komma hem, dvs besöka min hembygd Malmö. Skrev lite om resan och det värdefulla kunskapsutbytet mellan de största räddningstjänsterna i min förra hälsning.

Köpenhamn
Nu har jag också hunnit med att besöka Köpenhamn. Kommunstyrelseordföranden från länets kommuner bjöds den 18-19 januari in för att på plats se utvecklingen av Nordens Venedig. Vi fick bland annat lyssna till Köpenhamns tidigare borgmästare (motsvarande KSO) som beskrev hur han med en tydlig vision och ett starkt politiskt ledarskap vänt stadens tillväxt och demografiska utveckling; från en stad på dekis till en blomstrande stad dit tillväxt och innovation ständigt söker sig. Danskarna har mod och flera politiska företrädare som vi träffade sa att ”i Danmark gör det inte så mycket om man gör fel, då får man göra om och göra rätt”.I måndags var det åter dags för kommunstyrelse, det andra sammanträdet för januari. Jag tänkte skriva några rader om ett par spännande ärenden på agendan: 

SCB:s medborgarundersökning
Hela 98,9 procent uppskattar kommunen som en plats att leva och bo på och 87,7 procent kan rekommendera andra att flytta till Danderyd.Frågor som handlar om hur kommunen sköter sina verksamheter visar att:Kommunens verksamheter, övergripande: 88,1 procent tycker att kommunen sköter verksamheterna på ett bra sätt (79,4 procent i riket).Förskolan: 93,4 procent upplever att förskolan fungerar bra (85,3 procent i riket).Grundskolan: 87,6 procent upplever att grundskolan fungerar bra (73 procent i riket).Gymnasieskolan: 91,5 procent upplever att gymnasieskolan fungerar bra (77,2 procent i riket).Äldreomsorgen: 65,7 procent upplever att äldreomsorgen fungerar bra (56,2 procent i riket).Jag är stolt men inte nöjd, nu analyserar vi resultatet och ser hur vi kan förbättra oss ytterligare. Inom äldreomsorgen finns det helt klart en förbättringsresa att göra, hur den ska se ut kommer jag att återkomma till. SCB:s undersökning har genomförts årligen. Cirka 1200 slumpvist utvalda invånare har fått tycka till om kommunens service och verksamheter och svarsfrekvensen blev 39 procent. Med tanke på den alltmer utbredda ”enkät-tröttheten” beslutade kommunstyrelsen att undersökningen i framtiden ska genomföras vartannat år. Nästa gång blir alltså 2025.

Danderyds sjukhus
Bakgrunden till en ny detaljplan är det växande behovet av akutsjukvård i norra delen av Stockholm. Modern sjukvård är utrymmeskrävande och ställer nya krav på lokaler. För att skapa en modern detaljplan att pröva framtida bygglov ifrån bedöms det lämpligare att ta fram en helt ny istället för att revidera den gamla.Danderyds sjukhus, ett av landets största akutsjukhus med över 5000 medarbetare. Där erbjuds vård och forskning i världsklass och det är en ära för kommunen att vara delaktig i dess utveckling. Området är centralt för hela Stockholmsregionen och för en god utveckling som håller över tid är en förutsättning att alla parter går i takt, dvs kommunen, Region Stockholm och Trafikverket. Framkomligheten på vägar och stark kollektivtrafikförsörjning är avgörande för framtidens behov. I framtaget förslag lokaliseras tillkommande bebyggelse i den östra delen av sjukhusfastigheten. Parken och området längs vattnet lämnas öppna för rekreation och läkande samt hantering av dagvatten.

Trygghetsboende för äldre
I dagarna förrättades formell invigning av Danderyds första trygghetsboende för äldre, Kevinge trygghetsboende. Lägenheterna är anpassade för seniorer och erbjuder meningsfulla aktiviteter och gemensamhetslokaler där välbefinnande och gemenskap står i fokus.För att möta förväntad ökad efterfrågan på bostäder för äldre går kommunstyrelsen nu vidare med tidigare förslag om trygghetsboende i Enebyberg. Beslut är fattat om start-PM för fastigheterna Plogen 12 och 13 för att utreda förutsättningarna att ersätta befintliga radhus (10 st) med trygghetsboende i flerbostadshus.Beslut är också fattat om markanvisning till lämplig entreprenör att dels uppföra ett flerbostadshus men också möjlighet att integrera befintliga radhus på Plogen 11 i trygghetsboendet.Om du är nyfiken och vill läsa mer om ärendena så är det bara gå in på kommunens hemsida. I senaste brevet skrev jag om att den ansökan om kamerabevakning som vi sökt för Mörby centrums norra torg (Busstorget) fått avslag också i kammarrätten. Nu har vi fattat beslut om att söka prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. Fortsättning följer… 

Avslutningsvis 
Jag vill rikta ett tack till de som ser till att jag får ut mina hälsningar till er läsare. Och så vill jag tacka er läsare för den feedback som ni skickar. Jag läser allt och nu har dessutom jag blivit lovad att få hjälp att svara på frågor, så fråga på! Vad undrar ni över? Vad ska jag skriva om i nästa brev? Inga frågor eller önskemål är dumma!Nu är vi är inne i februari och min längtan till våren och ljuset gör sig påmind av att fåglarna tycks ha återfått sin sångglädje. 

Allt gott!
Bästa hälsningar
Hanna
Besök i den svenska ambassadörens residens i Köpenhamn. Den berömda "rådhuspankakan" som lags på hemligt recept och bara serveras vid särskilda tillfällen.
Bilder: Besök i den svenska ambassadörens residens i Köpenhamn. Den berömda “rådhuspankakan” som lags på hemligt recept och bara serveras vid särskilda tillfällen. Jag kan avslöja att fyllningen smakade grädde och lemon curd. Webb: www.moderaterna.se | Telefon: 08-676 80 00Detta mejl skickades till leo.smidhammar@tebi.se.
Nej tack, skicka mig inga fler mejl från Moderaterna.