Moderata seniorer den 1 februari

Trots det mycket allvarliga utrikespolitiska läget i vårt absoluta närområdet pågår det politiska arbetet relativt normalt i Sverige. Idag partiledardebatt i Riksdagen. Men för den av Er som vill få en osminkad redogörelse för den ryska aggressionen lyssna gärna i efterhand på Gudrun Perssons inlägg i måndags på Folk och Försvars digitala konferens – ”Militär […]

Läs vidare

Gruppmöte den 13 januari

Gott nytt valår!  Vi ses enbart digitalt på torsdag med anledning av rådande smittspridning. Ni ansluter er bäst till mötet genom att ladda ner Teams på er dator, telefon eller surfplatta. Alternativt så kan ni ringa in till mötet. Mera information om hur ni går tillväga kommer att skickas ut till de som föranmäler sig. Vid […]

Läs vidare

Invernessvägen 7 – frågor och svar

De senaste dagarna har kritik framförts om detta ärende. En enig nämnd beslöt för fem år sedan att pröva ny detaljplan för att bygga ett flerfamiljshus. Nu har ett förslag lagts fram och nämnden har beslutat att gå vidare till nästa steg, dvs samråd. Vi är angelägna om att värna såväl grannarnas som fastighetsägarens intressen. Samrådet syftar […]

Läs vidare

Tekniska nämnden den 24 november

Medan rikspolitiken upplever stor dramatik arbetar vi på som vanligt i tekniska nämnden. Efter en lång kväll avslutar vi ett produktivt möte med bland annat ett förslag till ny trafikstrategi, åtgärder för att hålla våra återvinningsstationer(egentligen FTIs) bättre städade och en bra verksamhetsplan för 2022. ✅ Vi Moderater i TN har jobbat för att trafikstrategin […]

Läs vidare

Nybyggnation – komplettera, inte exploatera

Tillsammans med Aros Bostadsutveckling AB och NCC Bostad Stockholm har vi nu tagit det första spadtaget för ytterligare 155 lägenheter på Invernesshöjden. Danderyd är den nionde tätast bebyggda kommunen i landet. Vi jobbar efter ledordet att komplettera, inte exploatera, för att få en bra blandning av bostäder och ser gärna att det flyttar fler barnfamiljer […]

Läs vidare

Budget 2022 – En robust ekonomi med välfärd och trygghet i fokus

Danderyds kommun har en stabil och stark ekonomi. Under ett antal år har kommunen reglerat det ackumulerade negativa resultat som funnits. Inför år 2022 finns glädjande nog inget kvar att reglera. Dessutom har kommunen amorterat cirka 250 miljoner kronor och därmed avsevärt förstärkt likviditeten. Läs även insändare i Mitti Danderyd – klicka här. Genom att […]

Läs vidare

Moderata seniorer den 24 november

Var: Digitalt När: Onsdag den 24 november kl. 11 Hjärtligt välkommen till höstens sista möte med Moderata seniorer. Det blir den 24 november 11.00 och det kommer att bli ett digitalt möte med Moderaternas bostadspolitiske företrädare i Riksdagen Carl-Oskar Bohlin. Bostadspolitiken har ju Socialdemokraterna sorgligt försummat när man under åtta år helt lämnat över detta […]

Läs vidare

Gruppmöte den 25 november

Var: Djursholms slott alternativt på Teams När: Torsdag 25 november, kl. 19.00 Vid våra gruppmöten behandlas i första hand ärenden på dagordningen på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde varför ledamöter och ersättare i den moderata kommunfullmäktigegruppen kallas till mötet och förväntas närvara, samt anmäla frånvaro. Dessa är även röstberättigade vid en eventuell votering. Övriga moderata förtroendevalda liksom intresserade […]

Läs vidare

Tekniska nämnden den 29 september

Möte i tekniska nämnden med flera viktiga frågor såsom remissvar på vattenplan för Danderyds kommun, dagvattenplan, remiss kollektivtrafikplan 2050 och några mer här och nu frågor såsom renhållningen vid våra återvinningsstationer och smal bussväg vid Långängsskolan. ✅ Städningen kring våra återvinnings/FTI stationer behöver fortsatt fokus. Tekniska kontoret har vidtagit åtgärder i dialog med FTI. Det […]

Läs vidare

Gruppmöte den 20 oktober

Var: Djursholms slott alternativt på Teams När: Onsdag den 20 oktober, kl 19.00 Vid våra gruppmöten behandlas i första hand ärenden på dagordningen på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde varför ledamöter och ersättare i den moderata kommunfullmäktigegruppen kallas till mötet och förväntas närvara, samt anmäla frånvaro. Dessa är även röstberättigade vid en eventuell votering. Övriga moderata förtroendevalda liksom […]

Läs vidare