Försöksnomineringen inför valet 2022 pågår

Försöksnomineringen till val 2022 pågår till och med den 17 oktober kl 23.59.

Försöksnomineringen är partiets interna medlemsomröstning där alla röstberättigade medlemmar får chansen att tycka till om de kandidater som vill stå på partiets valsedlar. Försöksnomineringen är av rådgivande karaktär men är fortfarande en viktig del av nomineringsprocessen.

Medlemmar, ge ert stöd till våra kandidater genom att logga in på Moderaternas Intranät och gå in och rösta.

Läs mer om Danderyds kandidater under menyfliken “Våra Kandidater” ovan.

Du kan även klicka på namnen nedan enligt följande:
Johanna Hornberger – Riksdagen 2022
Leo Smidhammar – Riksdagen 2022
Carl Gustav Pfeiffer – Riksdagen 2022
Danderyds kandidater – Regionen 2022
Danderyds kandidater – Kommunfullmäktige 2022