Försöksnomineringen inför valet 2022 är avslutad

Försöksnomineringen var Moderaternas interna medlemsomröstning som pågick mellan den 11 och 17 oktober 2021, där alla röstberättigade medlemmar fick chansen att tycka till om de kandidater som vill stå på partiets valsedlar. Resultatet av försöksnomineringen är av rådgivande karaktär men är fortfarande en viktig del av nomineringsprocessen. Nu fortsätter nomineringskommittéernas arbete.

Läs dock gärna mer om Danderyds riksdagskandidater under menyfliken “Riksdagskandidater” ovan.

Du kan även klicka på namnen nedan enligt följande:
Johanna Hornberger – Riksdagen 2022
Leo Smidhammar – Riksdagen 2022
Carl Gustav Pfeiffer – Riksdagen 2022