Christian Hoas

Ordförande. Ansvarig utgivare. Ansvarig politikutveckling. i Föreningsstyrelsen, Ersättare i Kommunstyrelsen

hoas.christian@gmail.com