Svar till “Kommunen visar ett svagt engagemang” i Danderyds Nyheter nr 21, 26 maj

Socialdemokraten tillika vårdentreprenören Karsten Inde skriver i Danderyds Nyheter om det faktum att ett antal äldre Danderydsbor bor på vård- och omsorgsboende utanför kommunen. Lite förvånande att just en vårdentreprenör ställer sig så undrande? Inde vill väl som vårdentreprenör, precis som vi moderater, ge möjlighet för de äldre att välja mellan olika vårdalternativ både i och utanför kommunen.

De äldre som idag bor på omsorgsboende utanför kommunen har gjort ett aktivt val, precis som andra gjort valet att flytta till boende i Danderyd.

Vi försäkrar att socialnämnden har ett stort och aktivt engagemang i de äldres behov av vård och omsorg. Under kontrollerade former ges möjlighet att välja bland flera olika vårdgivare, både privata och offentliga. Socialnämnden sätter upp kvalitetskraven och följer också regelbundet upp dessa, samma krav gäller för både privata och offentliga utförare i Danderyds kommun.

Är det någon som sitter i baksätet här är det socialdemokraten Karsten Inde som tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet med alla medel försöker strypa de privata vårdalternativen, och oppositionen i Danderyd som fördröjer det planerade och efterlängtade vård- och omsorgsboendet i Djursholm. Ett modernt omsorgsboende som kommer kunna erbjuda ett 60-tal Danderydsbor vård och omsorg av högsta kvalitet.

Äldre i behov av korttids- eller växelvård erbjuds i dagsläget denna omsorg utanför kommunen, för att den ännu inte finns i Danderyd. För att kunna erbjuda bra korttidsvård med kontinuitet har socialnämnden ett antal abonnemangsplatser i Farsta och i Täby. Vi är väl medvetna om att avståndet är ett bekymmer för de som besöker anhöriga regelbundet

De hittills fattade besluten har förvisso gått oppositionen emot, men man kan inte som en tjurig 5-åring fortsätta tjata och förhala, utan mera vuxet gilla läget. Det är inte majoriteten som straffas av oppositionens agerande utan de äldre svaga Danderydsborna och deras anhöriga.

Carina Erlandsson (M)

ordförande socialnämnden

Mats Nilsson (M)

ledamot socialnämnden