Olle Reichenbergs fredagsbrev 21 september

Eftervalsarbete

Tiden alldeles efter ett val präglas av diskussioner för formande av en koalition och en politik för den nya mandatperioden. Så är det förstås också denna gång. Det slutgiltiga valresultatet för Danderyd har ännu inte presenterats, men inga förändringar gällande mandatfördelningen torde vara att vänta. Däremot har personkryssen stuvat om en del på listorna. Flest kryss bland Liberalernas kandidater fick Sara Göthlin, som är personvald och har kryssat sig upp till första plats på valsedeln. Även Bengt Sylvan blev personvald, men han fick något färre kryss. KD:s ungdomskandidat Calle Reutercrona är också personvald och hamnar nu högst upp på partiets lista, och även Joachim Gahm fick mer än 5% kryss vilket är gränsen för att bli personvald. Även Siv Sahlström (C), Jenny Åkervall (S), Karsten Inde (S) och Carolin Robson (MP) klarade personvalsspärren. Grattis till alla personvalda! På vår moderata lista fick jag flest kryss, nästan 10 %, och är därmed också personvald (tack så mycket!).

Ambitionen för oss moderater i Danderyd är att forma en stabil borgerlig koalition för fortsatt styre av Danderyd de kommande fyra åren. Jag hoppas att jag får anledning att återkomma i det ämnet när de samtal som nu pågår har kommit längre.

Vad händer i Mörby centrum?

Under sommaren grävdes Golfbanevägen upp med en hel del trafikstörningar som följd. Nu är situationen bättre, men det är fortfarande stökigt. Vad är det då som görs? Jo, dels håller Norrenergi på med att flytta en fjärrvärmeledning. Det kan kanske låta som ett enkelt arbete, men är tvärtom komplicerat och tidskrävande. Vidare har JM nu påbörjat arbetet med bostadsbyggande i parken mellan Golfvägen och Golfbanevägen. Detta projekt är en del av beslutet om utveckling av Mörby centrum-området, som fattades för flera år sedan. JM:s projekt går under namnet “Condor”, och enligt uppgift har ett stort antal danderydsbor visat intresse för de nya lägenheterna. Mer information om projektet finns här: https://www.jm.se/bostader/sok-bostad/stockholm/danderyd/danderyds-centrum/condor/

Sista KF för mandatperioden

Nu på måndag hålls det sista mötet med det avgående kommunfullmäktige. På föredragningslistan står bland annat ett stort antal motioner och svar på interpellationer, vilket har gjort att ordförande Boris von Uexküll valt att tidigarelägga sammanträdet med en timme. Första sammanträdet med det nyvalda KF hålls den 22 oktober.

Tack, Anders!

Direkt efter valet meddelade vår gruppledare i kommunfullmäktige sedan åtta år, Anders Paulsen, att han lämnar sina politiska uppdrag. Anders har gjort stora insatser för partiet och föreningen under många år. Förutom att vara gruppledare har han bland annat varit ordförande i kultur- och fritidsnämnden och föreningsordförande. Jag har haft ett långt och nära samarbete med Anders under många år och vill framföra mitt varma tack för allt arbete han lagt ner! Jag önskar honom lycka till framöver!

Trevlig helg!